Lokaldemokrati som fungerer

Bydelsutvalget besluttet med 11 mot tre stemmer at Godalsparken på Bakkehaugen forblir en grønn lunge. Ikke lett å trosse et såpass edelt tiltak som f...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bydelsutvalget besluttet med 11 mot tre stemmer at Godalsparken på Bakkehaugen forblir en grønn lunge. Ikke lett å trosse et såpass edelt tiltak som forslag om bygging av nye, sårt trengte barnehageplasser, men her fant Naturvernforbundet Oslo Nord, Bakkehaugen Vel og engasjerte naboer det nødvendig å kjempe for haugen som friområde.

"En spennende prosess, og lærerikt å se hvordan lokaldemokratiet fungerer. Litt overraskende at det faktisk foregår en reell politisk prosess også på lokalnivået som man som enkeltperson eller forening kan være med å påvirke. En takk til bydelens politikere for at de faktisk hører på hva menigmann har å si, og er i stand til å justere sitt syn når fakta kommer på bordet.", sa Einar W. Thorstensen, fra Bakkehaugen Vel, etter BU-møtet.

Nå kaster Naturvernforbundet Oslo Nord seg ut i arbeidet med å finne alternative barnehagetomter i bydel Nordre Aker; Tidligere Sogn kompostplass, Berg gård, Claus Borchsvei 19/21/23 på Tåsen og Heidenreich, Uelandsgate 85 på Vodsløkka er steder de allerede har funnet frem til som de vil se nærmere på som aktuelle eiendommer, i den hensikt å gi bydelen konstruktive innspill til målet om full barnehagedekning.

Nordre Aker Budstikke håper at også de eldre, seniorene, som møtte til åpent budsjettmøte før forrige ukes BU-møte, vil bli hørt. At bydelens fire Eldre- og Seniorsentre, sammen med bydelens to Frivillighetssentraler gjør en fantastisk jobb med små midler er vi skjønt enig med Eldrerådets leder, Nina Valle, i.

Deres lojale kutt i år bør absolutt belønnes med økte driftsrammer i 2007 særlig, fordi de ikke ligger under begrepet "lovpålagte tjenester". Vi er alle tjent med at bydelens eldre kan få bo hjemme så lenge som de selv ønsker det. Det er ennå ikke for sent å være med å påvirke bydelens budsjett. Bruk gjerne Nordre Aker Budstikke som talerør!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse