Lovfest retten til barnehageplass

Fire uker før omsorgspermisjonen min var ferdig fikk jeg vite at vi hadde fått barnehageplass til vår nå ett år gamle sønn. Til tross for avslag ved h...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.08.2007 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Fire uker før omsorgspermisjonen min var ferdig fikk jeg vite at vi hadde fått barnehageplass til vår nå ett år gamle sønn. Til tross for avslag ved hovedopptaket, var vi nå likevel blant de heldige og hadde fått plass i en privat familiebarnehage. Vi kunne senke skuldrene og puste lettet ut. Men hadde ikke familiebarnehagen befunnet seg i huset til venner av oss som hadde vært så greie å gi en lapp med navnet vårt til barnehagen, hadde vi neppe hatt barnehageplass i dag.

Slike historier er det mange av. Men tilbud om barnehageplass skal ikke være avhengig av om du har kontakter eller bekjente. På samme måte som alle får skoleplass burde det være slik at alle som ønsker barnehageplass til barna sine skal få tilbud om det.

I bydelen vår er det pr i dag (16.08) ca 240 barn som har søkt, men ikke har fått barnehageplass. Det betyr at det er omtrent like mange familier som sliter med å få kabalen til å gå opp med barnepass, jobb og inntekt.

Gode og rimelige barnehageplasser er viktige for å gi alle barn like muligheter. Barnehageplass kan bedre norskkunnskapene til barn med minoritetsspråklige foreldre og dermed fremme integrering, i tillegg kan det bidra til å hjelpe barn i familier med ulike type problemer.

Barnehageplasser er dessuten en avgjørende faktor for at småbarns mødre og fedre skal få mulighet til å delta i yrkeslivet på lik linje med andre.

Selv om kontantstøtten på maks kr 3303 pr mnd gir et økonomisk tilskudd til barnefamilier uten barnehageplass, er den ikke et reelt alternativ til lønn for de fleste.

Arbeiderpartiet vil jobbe for å lovfeste retten til barnehageplass, og mener at utbygging av barnehagetilbudet, reduserte barnehagepriser, utvidet foreldrepermisjon og småbarnstillegg i barnetrygden er et bedre tilbud til barnefamiliene enn å videreføre kontantstøtten.

Lene Siljeholm Christiansen

Bydelsutvalgskandidat, Nordre Aker Arbeiderparti

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse