ANNONSE
Annonse

Lyns klubbhus og SVs frekkhet

Det er sjelden å oppleve større frekkhet enn den Heide Rømming (SV) legger for dagen i Budstikka 25. mars. Hun gir der sin egen versjon av hvordan Lyn...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er sjelden å oppleve større frekkhet enn den Heide Rømming (SV) legger for dagen i Budstikka 25. mars. Hun gir der sin egen versjon av hvordan Lyn etter 20 års forsøk endelig har fått Reguleringstillatelse for bygging av klubbhus på Kringsjå. Det er mange av oss som kjenner historien annerledes enn den hun fremlegger.Ski- og fotballklubben Lyn gir barn og ungdom i Nordre Aker et meget godt tilbud om deltakelse i idretter på ulike nivåer og i flere grener. Klubben har i et par tiår forsøkt å få tillatelse til å bygge klubbhus ved Kringsjå. Oslo kommune forutsatte tidlig at klubben skulle få slik tillatelse og tilrettela for dette i sitt planarbeid og vedtak i byutviklingskomiteen. I mellomtiden har Lyns barn- og ungdomsspillere måttet leve under svært provisoriske forhold. Uten tilstrekkelig dusj- og garderobeforhold for spillerne har tilbudet ved klubbkamper vært primitivt og uhygienisk. I planprosessen har Lyn vært lydhøre for naboers synspunkter og har således flere ganger justert sin søknad for blant annet å skille adkomstvei til skole og klubbhus, ved omplassering av bygget, ved endring av byggets utforming osv.Årsaken til at Lyn i alle disse årene ikke har fått byggetillatelse har i hovedsak vært at:n Kommunen tok tilbake tomten som var avsatt for klubbhus for å bygge skoler i stedet. Det ga Lyn problemer med reguleringsbestemmelsene n SV foreslo utsettelser av byggesaken tre ganger i Byutviklingskomiteen i Oslo. Den tredje gangen skar komiteen gjennom og ga Lyn dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene slik at klubben skulle få byggetillatelsen Sameiet Jon Brandts vei (hvor Heidi Rømming bor) har gjentatte ganger sendt klager til Plan- og bygningsetaten (PBE) med nye argumenter og derved trenert saken. PBE tok opp klagene med Fylkesmannen, og anbefalte at de ikke skulle tas til følge.n Heidi Rømming har konsekvent motarbeidet saken både som leder av Sogn bydelsutvalg og som bystyrerepresentant for SV. Rømming ledet siste BU-møte i Sogn bydel 23. oktober 2003 (før sammenslåingen med Grefsen-Kjelsås). Da var saken oppe til behandling igjen. Støtte til Lyns søknad ble vedtatt med overveldende flertall i BU. Kun ett parti gikk imot, og det var SV. De ville ha utsettelser igjen. Og slike utsettelser har SV og Heidi Rømming også fått til i flere år etterpå.24. mars i år ble en merkedag for Lyn. Da ble endelig Reguleringsplanen for klubbhusområdet på Kringsjå vedtatt i bystyret. Klubben er ennå ikke i mål, for detaljplaner og bygging av huset gjenstår. Vi håper likevel at fortsettelsen vil gå bra for klubben. Men gratulasjonene fra et parti som i alle disse årene har motarbeidet Lyns planer, lyder usedvanlig hule.Tor Løken Nestleder i Nordre Aker FrP

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse