Lys er kvinnesak

De mange overfallsvoldtektene i Oslo den siste tiden ødelegger livskvaliteten for alle kvinner. De blir redde av disse overgrepene. Den frykten burde ...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
De mange overfallsvoldtektene i Oslo den siste tiden ødelegger livskvaliteten for alle kvinner. De blir redde av disse overgrepene. Den frykten burde de ikke ha, sier Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet. De fleste voldtekter skjer i hjemmet, men den siste tiden har antallet overfallsvoldtekter på gaten eksplodert.

Smadahl raser over konsekvensene overfallene har. - I forhold til vold og overgrep er faktisk det offentlige rom det sikreste stedet kvinner kan oppholde seg, men nå er dette i ferd med å snu, sier Smaadahl til NRK Østlandsendingen.

Bare siden nyttår har minst 15 kvinner blitt overfalt, mens de har vært alene i Oslos gater. Senest i helgen ble tre kvinner overfalt i løpet av kort tid på Grunerløkka, og nå er frykten i ferd med å spre seg. - Livskvaliteten blir ekstremt dårlig fordi kvinner går rundt med en frykt i livet. Dette hindrer faktisk kvinner fra å delta aktivt i samfunnet. Og den utviklingen må vi stoppe, sier hun.

Vi i Nordre Aker Budstikke klarer ikke å la være å tenke på de grove voldtektene vi har opplevd i vår bydel i løpet av de siste tre årene. Slike hendelser sitter i. Vi vil berømme dem som jobber aktivt lokalt i prosjekter som "Skogen for alle" for å gjenopprette tryggheten. De gjør en enormt viktig jobb, ikke minst sett i lys av hva Smaadahl påpeker kan bli konsekvensen av et stadig økende voldtekter i byen vår.

Lokalavisen vil også gi honnør til forslaget fra bydelspolitiker Lill Pleym som vil ha lys langs Akerselva. Bydelsutvlaget har fått negativt svar fra Friluftsetaten på sin forespørsel. Men Pleym sier til Nordre Aker Budstikke at hun vil fortsette arbeidet. Hun mener belysning langs denne viktige ferdselsåren for gående og syklende er avgjørende for trygghetsfølelsen. Hun nevner frykten for voldtekt spesielt. Jenter og kvinner føler seg utsatt når de tvinges til å gå i stummende mørke.

Nordre Aker Budstikke tror ikke belysning alene reduserer antall seksuelle overgripere i Oslo. Men vi mener faktisk at det er et viktig bidrag til å holde hele befolkningen utendørs. Det må ikke bli slik at vi velger bilen i enda flere sammenhenger av frykt for å bli overfalt, selv i vår overveiende svært trygge del av verden.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse