På lederplass: - Lytt til folket

Nordre Aker Budstikke på lederplass.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.11.2009 kl 13:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
"Nye" Korsvollbanen med idrettshall og barnehage er en het potet, og kommer nok til å være det i lang tid fremover. Engasjementet på informasjonsmøtet, som utbygger inviterte til for et par uker siden, forteller noe om akkurat det. I dagens avis kommenterer nabo Øystein Dørum, på vegne av Ressursgruppa, planene. Nærmiljøet har flere innsigelser mot det som ble presentert i informasjonsmøtet. Blant annet er de lite fornøyde med at den lille banen, som er skøytebane vinterstid, forsvinner i byggeprosessen, og at, ifølge naboene, tilfredsstillende erstatningsareal ikke er med i planene.

Det er også flere spørsmål som fortsatt henger i lufta, blant annet i forhold til om utbyggingen vil kreve tomteareal fra de nærmeste naboene i sammenheng med eventuell utbedring av Åmotveien. Naboene og Ressursgruppa mener også at trafikkanalysen som er lagt frem, ikke har rot i virkeligheten. Og Dørum og Ressursgruppa synes heller ikke løsningen om atkomst til selve banen

— fra Åmotveien og den planlagte p-plassen

— er en god nok løsning

— og kommer med konkrete forslag til endringer som de synes vil bli bedre for alle .

Likevel roser Ressursgruppa og Dørum utbygger for å innkalle til infomøte, og understreker at nærmiljøet gjerne vil være med i en videre debatt i prosjektets fremdrift.

Det håper også vi at utbygger gir rom for. Det er sikkert mange "ressurser" i Ressursgruppa, og flere hoder tenker mer enn færre hoder. Og kanskje "lokale hoder" tenker tanker som ikke "sentrale hoder" tenker like klart?

Da er det bra at prosjektleder Rolf Nyhus bekrefter i avisen at han vil ta med seg alle innspill videre i sakens fremdrift, og at utbygger vil ta "hensyn" så langt det er mulig for prosjektet, som Nyhus håper på kan begynne å bygges i 2011. Nå skal saken tilrettelegges i Plan- og bygningsetaten, før den så skal ut på høring i bydelen, og også på høring i det politiske lokaldemokratiet.

Kanskje "lokale hoder" tenker tanker som ikke "sentrale hoder" tenker like klart?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse