Lytt til innbyggerne!

Arbeiderpartiet i Oslo slites i sitt syn på Grefsen Stasjonsby. Noen i partiet mener prosjektet er for dårlig utredet, og følger Venstre og SV i krave...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Arbeiderpartiet i Oslo slites i sitt syn på Grefsen Stasjonsby. Noen i partiet mener prosjektet er for dårlig utredet, og følger Venstre og SV i kravet om en ny runde. De ønsker seg en konsekvensutredning. Andre mener åpenbart at alt er såre vel, og at prosjektet bør få skride frem. Etter å ha vært til stede på folkemøtet forrige tirsdag håper Nordre Aker Budstikke at de vinner frem, de som ønsker utredning. I likhet med de fremmøtte innbyggerne i Bydel Nordre Aker lot vi oss ikke berolige veldig av utredningen fra Plan- og Bygningsetatens side. Verken når det gjelder støy, utsikt eller trafikkløsninger. Vi tror ikke det blir vellykket med en sammenhengende "mur" langs Ringveien. Vi skjønner veldig godt at de som allerede bor på oversiden av Ringveien klager. Vissheten om at 1000 nye boliger også medfører mye trafikk i et allerede overbelastet område er ikke egnet til å berolige.

Nordre Aker Budstikke forstår den skuffelsen Vigdis Dahlseide gir uttrykk for i dagens avis. Hun startet hele "opprøret" mot planen. Typisk nok var det helt tilfeldig at hun, en eneste beboer, virkelig forsto omfanget av planen, og etter hvert satte seg så dypt inn i saken at hun ble i stand til å etablere motstand og sette spørsmålstegn som virkelig høres. Hadde ikke hun besøkt PBE og sett den fysiske modellen ville planen sannsynligvis vært gjennomført uten protester fra innbyggerne overhodet.

Nordre Aker Budstikke er glad hun tok seg tid og ork til å lære seg politikerspråk, og å lese utbyggingsplaner. Det viser seg gang på gang at vi trenger slike engasjerte innbyggere som stiller de ekle spørsmålene. Som ikke automatisk godtar at alt er så bra planlagt som utbyggere og fagmyndigheter vil ha det til. Vi har sett sterke eksempler på lokalt engasjement i Oslo de senere årene. Kampen mot flyttingen av den amerikanske ambassaden er ett eksempel. Kampen mot nedbygging av Rødkleiva et annet. Bevegelsen mot fortetting av småhusbebyggelsen i Oslo er et tredje eksempel. Slike initiativ utgjør viktige korrektiv. Mens bydelspolitikere gjerne hamrer på sine bystyregrupper i lokale utbyggingssaker uten å bli hørt, så skaper organiserte innbyggere store bølger.

Vi mener Grefsen Stasjonsby må konsekvensutredes. Og at Oslo by MÅ ha tid til å vente. Trafikken i Storo-området er allerede en enorm flaskehals. PBE må presentere gode og troverdige planer for hvordan vi skal unngå dramatisk forverring etter hvert som flere store utbyggingsprosjekter kommer på plass. Hele Arbeiderpartiet og resten av det politiske miljøet i Oslo bør nå lytte til BU-politikerne i Nordre Aker, og til innbyggerne.

Vi mener Grefsen Stasjonsby må konsekvensutredes

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse