– Lytt til kritikken, ikke angrip

 

Som eldreombud i Oslo og leser av Nordre Aker Budstikke har jeg fulgt debatten rundt Myrer Trygdebolig. Innleggene fra Rita Skaarud og Lise Larsen vis...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Som eldreombud i Oslo og leser av Nordre Aker Budstikke har jeg fulgt debatten rundt Myrer Trygdebolig. Innleggene fra Rita Skaarud og Lise Larsen viser at det sjelden er mulig å tegne et entydig bilde av hvordan det oppleves å bo i en trygdebolig. Begge representerer beboere som har rett til å bli hørt. I denne sammenhengen er kritikk like viktig som ros.

Det var derfor med undring jeg leste svaret fra bydelsdirektør Mona Taasen. For meg så det ut som om hun benyttet strategien "angrep er det beste forsvar". Jeg vil heller råde bydelen til å lytte til det som beboerne og deres pårørende har av erfaringer. At beboere også tar opp negative erfaringer er viktig for å forbedre tjenestene. Noe kritikk er berettiget, mens annen kritikk lett oppstår på grunn av misforståelser og uklare forventninger. Jeg understreker at jeg ikke kjenner detaljer i denne saken.

Slike saker har en tendens til å bli satt på spissen når debatten skjer i media. Jeg regner derfor med at nyanser har blitt borte. Det er likevel ikke det sentrale. Poenget er at en åpen debatt er et gode og at alle aktive beboere og pårørende er en ressurs – som må brukes og lyttes til.

Anne Myhr

Eldreombud

Helse- og sosialombudet i Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse