Lytt til vellet

Plan og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har lagt seg på full konfrontasjonslinje i forhold til innbyggerne i det lille lokalsamfunnet Sørbråten i ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2007 kl 10:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Plan og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har lagt seg på full konfrontasjonslinje i forhold til innbyggerne i det lille lokalsamfunnet Sørbråten i Maridalen. Signalet er at nå skal det ryddes opp en gang for alle. Det skal bli slutt på all ulovlig bruk av hytter som helårsbolig! Det skal bli slutt på ulovlig forurensning! Markagrensens intensjoner skal følges!

Nordre Aker Budstikke er en varm tilhenger av markagrensen. Vi misliker ethvert forsøk på å hule den ut, enten det gjelder enkeltpersoner som tar seg til rette, eller det er kommuner som fremmer reguleringsforslag. Vi har således stor sans for PBEs intensjoner i denne saken. Vårt inntrykk er at utviklingen på Sørbråten i svært mange år har vært problematisk, og at byens til enhver tid sittende ledelse har unnveket å rydde opp. Vi applauderer viljen som nå vises. Og vi vil innstendig oppfordre etaten til å fullføre sitt løp, og få på plass endelige løsninger som skaper klare rammer for Sørbråten videre. Ingen er tjent med en evig unntakstilstand fra lover og regler, slik Sørbråten har opplevd i mange tiår. Ingen har visst forskjell på hus og hytte. Resultatet er vill vest. Nå er tiden inne for orden.

Men vi tror ikke full konfrontasjon verken er lurt eller riktig.

Sørbråten Vel oppfordrer Oslos politikere til å forkaste PBEs planforslag. De ber politikerne om å gå inn for en løsning som gir alle bebygde eiendommer anledning til å få bostatus med de strengeste krav til rensing av avløpsvann og tette tanker for WC. Dette mener vellet vil sikre likebehandling, trygghet for Maridalsvannet og avklarte rammer for Sørbråten.

Nordre Aker Budstikke tror det er klokt å lytte til vellet i denne saken. De har en del veldig gode argumenter mot en politikk som kan medføre tvangsflytting av 20-30 familier og store problemer for Maridalen skole. Sørbråten har eksistert som boligområde siden lenge før markagrensen ble innført. Dersom PBE står på sitt frykter vi rettssaker, støy og fortsatt usikkerhet. En løsning sammen med vellet kan langt raskere etablere en ny virkelighet der lover og regler følges på Sørbråten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse