Maktfordeling og pengestrømmer

 

I sitt innlegg 4.9. kommer Knut Braaten, Nordre Aker Arbeiderparti, med sammenligninger av høyre- og venstresiden i norsk politikk som i beste fall er...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.09.2008 kl 10:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I sitt innlegg 4.9. kommer Knut Braaten, Nordre Aker Arbeiderparti, med sammenligninger av høyre- og venstresiden i norsk politikk som i beste fall er ganske naive. Han påstår at høyresiden står for en nyliberalisme som lar markedskreftene styre samfunnsutviklingen, at høyresiden samtidig ønsker å sentralisere beslutningsmyndigheten (makten) og dermed svekke demokratiet. Fremskrittspartiet kan svare for seg, men for Høyre er demokrati mye mer enn flertallsstyre.

Et fritt marked er viktig for å sikre maktspredning i samfunnet og for å utløse nyskaping og engasjement som bidrar til vekst og velferd. I tillegg legger det grunnlag for nye og mer varierte arbeidsplasser, i motsetning til i en økonomi der den politiske makten styrer viktige avgjørelser knyttet til bedrifter og arbeidsplasser. En velfungerende markedsøkonomi forutsetter klare regler som hindrer misbruk av markeds- og myndighetsmakt.

Høyre legger vekt på nærhetsprinsippet, som betyr at makt og ansvar bør plasseres så nært den enkelte og familien som mulig. I et varmt og inkluderende samfunn er omsorg for den som trenger det, en viktig oppgave. Venstresidens skatte- og velferdspolitikk preges i altfor stor grad av et politisk ønske om å påvirke og styre den enkeltes verdi- og veivalg i livet, og den søker i utstrakt grad å favne alle uavhengig av om man kunne stått på egne ben eller ikke. Dette svekker sakte men sikkert menneskers tro på egne evner. Dermed skapes det også en unaturlig følelse av å være avhengig av samfunnets godvilje og de beslutninger som fattes i politiske fora og av byråkratiet.

En rekke av de offentlige institusjonene er i en leveringskrise som folk merker på kroppen i det daglige. Køene er uendelige og saksbehandlerne drukner i papirer og meningsløse prosedyrer. Så mases det om mer penger og enda sterkere politisk styring. I desperate forsøk på å «flå de rike» vil det bare ramme vanlige mennesker med vanlige inntekter som med risiko forsøker å skape sin egen fremtid og bidra til andres. Kanskje kan vi bevege oss bort fra venstresidens pengemas, og begynne å stille noen spørsmål ved hvordan vi bruker pengene, hvem vi bruker dem på og hva vi får ut av dem.

– Alle norske politiske partier ønsker det beste for sine velgere, skriver Knut Braaten (Ap). Det er muligens slik den politiske venstreside tenker. Høyre ønsker det beste for oss alle, ikke bare egne velgere. I dag klarer ikke det offentlige å hjelpe dem som virkelig trenger vår felles hjelp. En regjering som prioriterer alt, prioriterer egentlig ingenting. Som borgere forventer vi at skattepengene anvendes fornuftig. Vi trenger en regjering som prioriterer det viktigste først. At vi får god behandling når vi er syke, at barna våre lærer noe på skolen og at norske landeveier kan tilbakelegges uten dødsangst og panikkpuls.

Jeg er derimot langt på vei enig med Braaten om at utfordringer og problemer kan vi løse gjennom gode politiske vedtak som påvirker samfunnet på en konstruktiv måte.

Ellen W. Ronæss

Nordre Aker Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse