Mangfoldighet som mål?

Likestilling. På 70-tallet ble det bestemt at det skulle bli slutt på utestenging på grunn av kjønn i arbeidslivet. Kvinner, som lenge hadde vært en v...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Likestilling. På 70-tallet ble det bestemt at det skulle bli slutt på utestenging på grunn av kjønn i arbeidslivet. Kvinner, som lenge hadde vært en viktig del av forsvaret som "KIF"-er og lotter, fikk nå mulighet til å virke i de tradisjonelle mannsyrkene som befal og offiserer, mens mannlige førskoleansatte og lærere ble radikalt kvotert inn i sine respektive yrker. På 80-tallet bannet mange jenter i mannsdominerte yrker verre enn nordnorske sjauere, mens flyverter og barnehageonkler ble mer feminine enn de søteste jentene som finnes. Nå er bildet endret. Det er rom for å ta frem strikketøyet ombord på fregatter og guttegutter er å finne som ansatte i barnehager. Men endringer tar tid.

Bydel Nordre Aker er muligens den mest konforme del av Oslo som finnes. Boligprisene er høye og tiltrekker seg mange høyt utdannede, økonomisk bemidlede, enslige og familier som etableres i møblerte hjem. I følge en ny OBOS-undersøkelse er det akademikerne som preger yrkene representert i bydelen vår, hele 20 prosent av byens fysikere bor i Nordre Aker, mens de fleste skuespillere og finansmeglere bor på Frogner, som dessuten har det største mangfoldet av yrker i hele byen. Arbeidstakere i yrker som slakter, skomaker og garver er lette å finne på Alna. Stovner har flest truckførere og bryggeriarbeidere. Den "akademiske utviklingen" i bydelen vår kan tenkes å bli ennå mer tydelig med utbygging i Nydalen og Gaustadbekkdalen, med etablering av bedrifter med hovedvekt innen kunnskap, IKT og forskning. Vel og bra.

Men; er det så rom for annerledeshet i bydelen vår? Kan jentene på ungdomsskoletrinnet ha kort hår? Kan gutta i samme alder bedrive sang og drama? Er det mulig å overleve en skolehverdag i Nordre Aker med utradisjonelle interesser, uten iPod, mobil og merkeklær og uten å være akademisk skoleflink? Bør man, hvis svaret er nei, vurdere å flytte? Alternativt begynne også med kampsport? Nordre Aker Budstikke ønsker å slå et slag for mangfoldighet. Vi oppfordrer alle våre lesere til å tenke over hva slags miljø vi ønsker å ha. Er mangfold og likestilling en del av målet for fremtiden, må vi alle se, og berømme, de som greier å stå i sin annerledeshet i vårt nærmiljø. Ta en titt rundt deg.

Bydel Nordre Aker er muligens den mest konforme del av Oslo som finnes

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse