Markaloven – en skivebom

Det er ikke slik at alt vern er i fellesskapets interesse. Når vernet blir så strengt at brukerne av marka mister vitale rettigheter som de har hatt i...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er ikke slik at alt vern er i fellesskapets interesse. Når vernet blir så strengt at brukerne av marka mister vitale rettigheter som de har hatt i årtier så blir den foreslåtte Markaloven en skivebom. Og det er det som nå er i ferd med å skje.

Her er noen forhold slik jeg har kunnet observere dem:

1) Vi har allerede i dag en verneplan for Oslo-marka. Oslo kommune, Løvenskjold m.fl. eier Oslomarka og forvalter den på en bra måte. Da blir det helt feil at Staten skal frata kommunen forvaltnings-myndigheten og legge styringen av Marka inn i et statlig byråkrati. Sosialistene sier de tror på lokaldemokrati, men i handling gjør de motsatte: De umyndiggjør både enkeltmennesker og kommunen vår.

2) Jeg tror Olsen og Ulvang er i stand til å lese utkastet til Markalov like godt som både Solheim og Rømming. I tillegg kjenner Olsen og Ulvang lokalforholdene i Marka og forvaltningen av den mye bedre. Solheim og Rømming sier at loven skal tolkes romslig og at endringer i forvaltningsmønsteret (for idrett og lokalbefolkningen) ikke blir så vanskelig. Det har jeg ingen tro på: det blir lovens kalde bokstav som kommer til å gjelde, og da blir endringer vanskelige.

3) Jeg har i politisk sammenheng arbeidet for å legge forholdene til rette for turfolket, bl.a for å få parkeringsplasser ved Hammeren og sykkelsti langs Maridalsveien fra Brekke og innover. Oslo kommune har vært positive, mens Fylkesmannens naturvernavdeling har motarbeidet forslagene gang etter gang. Det var først etter en massiv protest til Kåre Willoch (som fylkesmann) at vi fikk 45 P-plasser ved Hammeren. Naturvernere har gått i mot sykkelsti eller økt veibredde begrunnet med at da kjører bilene fortere og dalen vil miste sitt særpreg. Hvis Fylkesmannens kontor blir forvaltningsinstans for Markaloven, så er ikke utsiktene gode for at interessene til turfolket eller lokalbefolkningen blir godt ivaretatt.

Brukerinteressene blir best ivaretatt av nærdemokratiet. Vi trenger ikke et statlig overformynderi for OSLO-marka. Den foreslåtte statlige Markaloven trenger vi like lite som vi trenger et hull i hodet vårt.

Tor Løken

Nestformann i Nordre Aker FrP

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse