Kommentar: «MDG – et grønt parti for en grå by?»

Denne illustrasjonen er laget av Aksjonsgruppa for bevaring av Nedre Grefsen, og viser området sett fra Storokrysset i dag, og hvordan de frykter det kan bli i fremtiden. FOTOMONTASJE: PAAL RITTER

Fortettingssaken på Nedre Grefsen: – At området vi her snakker om ligger kloss inntil Ring 3 og Storokrysset bidrar ytterligere til at MDGs visjon om et område med blokker og felles grøntområder er lite annet enn en illusjon.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.03.2016 kl 12:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Vi er mange som ønsker oss en by som både er grønn og inkluderende. En by som kan huse de som ønsker å bo i Oslo uten å måtte erstatte levende bymiljøer med bomaskiner og som kan gjøre det mulig å ha et aktivt liv uten bil.

For å komme dit må man både tenke nytt og bevare, og man må gjøre det med folks deltakelse.

I Kommuneplanen som ble vedtatt i Oslo Bystyre i fjor ligger mange gode grep for å sikre en slik utvikling. Men i den ligger også planer tvunget frem uten reell lokal deltakelse som vil gjøre grønne, velfungerende bymiljøer grå – til beste først og fremst for utbyggere. Det gjelder planene for sanering av Nedre Grefsen. At Miljøpartiet de Grønne nå står frem som disse planenes varmeste – om enn mest selvmotsigende – forsvarere tyder på at man ikke helt har forstått hva man er med på.

LES DEBATTINNLEGGET FRA MDG: «Et nytt nedre Grefsen! Åpent, grønt og urbant»

Kommuneplanen åpner for å rive et område med 370 boenheter, og tillate bygging av høyhus med leiligheter. Området inkluderer flere bygninger som byantikvaren har satt på sin Gule liste som deler av et bevaringsverdig område. Det er omfattet av småhusplanen for å bevare Oslos småhusbebyggelse og Naturvernforbundet har eksplisitt utpekt Grefsen som et bevaringsverdig miljø på tross av at deler av Nedre Grefsen har såpass dårlig luftkvalitet at retningslinjene ikke tilrår stor utbygning av flere boliger.

Se bildet større

Benedicte Bull startet Facebook-siden «Stopp ødelegging av Nedre Grefsen». FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

LES BAKGRUNNEN: Frykter sanering av småhusområdet på nedre Grefsen

Etter at bydelspolitikerne fikk øynene opp for skandalen som hadde skjedd gikk Miljø-, Plan- og Samferdselskomiteen (inkludert MDGs representant) mandag 14.3. inn for å henstille bydelsutvalget om å utarbeide en henstilling om å bevare småhusbebyggelsen på Nedre Grefsen og å ta dette område ut av planen.

LES OM VEDTAKET OG MØTET I KOMITEEN HER

Dagen etter gjør MDGs representant i bydelsutvalget helomvending og sier at når valget står mellom felles grøntområder og villastrøk med så gunstig plassering som i dette tilfellet, må dessverre villastrøket vike (NAB, 15.3.).

Til informasjon består nedre Grefsen av langt mer enn villaer. Det er en blandet bebyggelse med både villaer, noe næringsbygg, tomannsboliger, rekkehus, ett korttidshjem for asylsøkere, 3 barnehager, 1 ungdomsskole, samt lavblokker. Området er allerede fortettet gjennom mange års utbygning. Det er dessuten skoleveien til mange barn fra både ned- og oversiden av ringveien.

Å rive hele dette området for å bygge nytt er dyrt, og skal det lønne seg må man bygge høyt. Høyhus egner seg dårlig som bolig for småbarnsfamilier, fordi kontakten mellom barn som leker ute og foreldre inne er svært vanskelig.

Høyhusenes påvirkning av lokalklimaet (vindhastighet, kastevinder, skyggeproblematikk) gjør at det sjelden blir attraktive uteområder i nærheten; de frigjøres istedenfor ytterligere utbytting. At området vi her snakker om ligger kloss inntil Ring 3 og Storokrysset bidrar ytterligere til at MDGs visjon om et område med blokker og felles grøntområder er lite annet enn en illusjon.

HAAVARD NORDLIE: «Er MDG egentlig kjent på Nedre Grefsen?»

I forbindelse med planlegging av Grefsen stasjonsby ble det foretatt målinger av svevestøv, og disse overgikk lovlige grenseverdier for innplassering av barnehager. Det sier en del om at luftkvaliteten i aktuelt område, og at infrastrukturen allerede har nådd sin grense. Erfaringene fra andre områder viser også at barnefamiliene flytter ut av byen selv om det bygges nye leilighetskomplekser tilpasset dem.

Det man kan oppnå er å omskape Nedre Grefsen til et grått høyhusområde og tvinge flere barnefamilier ut av byen, noe som kan medføre større press på infrastruktur og innfartsveier med store miljømessige konsekvenser.

MDG byråd for byutvikling Hanna Marcussen hevder i Nordre Aker Budstikke at det selvsagt er helt frivillig for hver enkelt huseier om man vil selge. Selv om kommunen ikke vil ekspropriere eksisterende bebyggelse, så har allerede utbyggere begynt å legge press på huseiere og tilbudt gode priser for boliger med korte frister.

Utbyggere tenker langsiktig og satser på å skape en dominoeffekt der først de med minst attraktive eiendommer selger for senere å legge press på stadig fler.

Jeg er overbevist om at MDG egentlig ikke ønsker en utvikling som skissert over. Derfor er det på tide at partiets representanter setter seg ordentlig inn i saken og erkjenner at utviklingen av en grønn by må foregå uten å rive gode, bevaringsverdige boligområder som en sanering av Nedre Grefsen vil innebære. Vi som beboere ser frem til å jobbe sammen med MDG for en god utvikling av et av byens særegne områder.

Benedicte Bull Aksjonsgruppa for bevaring av Nedre Grefsen

LES OGSÅ: Benedicte Bull om engasjementet på nedre Grefsen: – Vi skal klare å snu dette!

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse