Kommentar: «MDG ønsker grønn byutvikling»

Liv Derås Bjørnstad, bydelsutvalgsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Nordre Aker. FOTO: MILJØPARTIET DE GRØNNE

Hva mener egentlig De Grønne i Nordre Aker om fortetting?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.03.2016 kl 10:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Vi vil takke Aksjonsgruppa for bevaring av Nedre Grefsen ved Benedicte Bull for et saklig innlegg i budstikka. Hun stiller mange gode spørsmål og vi håper å belyse noen av dem her.

LES INNLEGGET: «MDG – Et grønt parti for en grå by?»

Respekt for lokaldemokratiet med åpne, inkluderende medvirkningsprosesser er helt grunnleggende for oss i Miljøpartiet De Grønne. Her må forrige byråd ta sin del av ansvaret for at omdiskuterte del av kommuneplanen kom som julekvelden på kjerringa for lokalpolitikere og befolkning i Nordre Aker. Har de ikke for vane å snakke med sine egne lokalpolitikere når de legger planer som åpenbart kommer til å skape konflikter? Vi tillater oss å minne om at vi i De Grønne ikke satt i Bydelsutvalget i Nordre Aker da denne planen ble utarbeidet og godkjent.

Et godt lokalt perspektiv er avgjørende for god byutvikling. Nordre Aker MDG vil derfor gå inn for at utviklingen på oversiden av ring 3 ved Storo settes på vent frem til kommuneplanen skal revideres, og vi vil gjøre det vi kan for å sikre en god og inkluderende prosess frem mot en mer detaljert plan for Nedre Grefsen.

Når det er sagt må vi også være ærlige om hvordan vi i Nordre Aker MDG mener det er riktig å prioritere. Vi støtter i utgangspunktet knutepunktutvikling som byutviklingsstrategi, og dermed at Nedre Grefsen er et potensielt utviklingsområde på grunn av sin nærhet til Storokrysset. Vi diskuterer imidlertid mer enn gjerne når, hvor, og hvordan det bør fortettes.

LES OGSÅ: MDG: – Et nytt nedre Grefsen! Nytt, grønt og urbant

Fortetting eller byspredning?

Hvis man er imot fortetting rundt så store og sentrale knutepunkter som Storo, så er man i prinsippet mot fortetting som byutviklingsstrategi. Realitetene er at alternativene til fortetting i byer med tilflytting er byspredning og regionforstørring, med tilhørende økt transportbehov, -omfang og utslipp. Dette er det faglig konsensus om fra forskerhold.

En by som bygges mer i høyden enn i bredden, med områder med blandede formål og grønne lunger, er en by der mer er i gå- og sykkelavstand, og hvor det er mindre energibruk. Det gir betydelige miljøgevinster. Spørsmålet vi som politikere må stille oss selv er om vi er villige til å bygge ned fellesgoder som grøntarealer, matjord og marka for å verne om private eplehager med spesielt sentral plassering.

LES OGSÅ: Nordlie: – Er MDG Egentlig kjent på nedre Grefsen?

Ren luft

Bull viser til at høy forekomst av svevestøv og luftforurensning gjør at «infrastrukturen har nådd sin grense» og impliserer med dette at Storo-området er dårlig egna for knutepunktutvikling. De Grønne mener at dårlig luftkvalitet ved Ring 3 må bekjempes ved å ta problemet ved roten, nemlig ved jobbe målrettet for å redusere biltrafikken. Byregjeringen er godt i gang med dette gjennom å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende foran privatbilister.

Alle vil ha utvikling – ingen vil ha forandring

NIMBY – Not in my backyard – er et kjent fenomen innen byutvikling. Oslo er Europas raskest voksende hovedstad.

I et presset boligmarked med skyhøye boligpriser er byforandring og fortetting noe alle innbyggere må forholde seg til, over hele byen. Likevel er det ikke til å komme bort i fra at mesteparten av fortettingen i dag skjer på Oslos østkant. Mener aksjonsgruppa at Nedre Grefsen bør ha et sterkere vern mot nødvendig fortetting og byutvikling enn andre områder i byen? I så fall oppfordrer vi dem til å be om en uttalelse fra byantikvaren.

Faktum i denne saken er at det foreløpig ikke foreligger noen konkrete planer for utbygging. Kommuneplanen åpner for fortetting, men det vil ta lang tid før en eventuell detaljregulering er på plass. Før den tid vil beboerne og bydelen bli invitert til å medvirke, og ingen vil bli tvunget til å selge. Selv om beboere i området får henvendelser fra interesserte utbyggere betyr ikke det at de gis fritt leide.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden (MDG): – Tomteeiere som ikke vil selge, kan si nei

Når påsken er over kommer Nordre Aker MDG til å ta kontakt med Plan- og bygningsetaten. Vi oppfordrer aksjonsgruppa til å gjøre det samme. En viktig faktor i denne debatten er hvordan de vil forholde seg til byggesøknader i et utviklingsområde hvor det ikke foreligger noen detaljregulering.

Vi i De Grønne mener ikke at all fortetting er god fortetting. Det er mange skjær i sjøen, og vi har alt for mange eksempler på dårlig bolig- og områdeutvikling i Oslo. Derfor er vi opptatt av å sikre høy bo- og bykvalitet i alle utviklingsområder. Nå må vi jobbe sammen for at arbeidet med en eventuell detaljplan for Storo og Nedre Grefsen blir så godt som mulig, og at innbyggerne blir hørt.

Liv Derås Bjørnstad
Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse