Mer enn 400.000 seniorer deltar ikke i dagens digitale verden

ILLUSTRASJONSFOTO / BYDEL NORDRE AKER

KOMMENTAR: Seniornett er bekymret for regjeringens manglende satsing på eldres digitale kompetanse i statsbudsjettet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Ullevål Hageby Seniorsenter har en dataforening som inngår hos Seniornett Norge.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2017-2018, 2 mill kr som tilskudd for å oppnå målsettinger i «Digital agenda for Norge», gjennom «Digihjelpen». Dette for å sikre et tilbud om veiledning i grunnleggende digital kompetanse i alle landets kommuner. Digihjelpen er et svært viktig prosjekt. Seniornett Norge mener at beløpets størrelse ikke gjør det mulig å gjennomføre prosjektet.

Seniornett Norge mener dette er en total mangel på forståelse og ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side, og at det kreves et helt annet løft for å bidra til at, blant andre, den eldre delen av Norges befolkning får opplæring og veiledning i en stadig mer digitalisert verden.

«Digihjelpen» er et ettårs prosjekt for utvikling av kommunale veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Målet er å dele beste praksis for hvordan kommunene og fylkeskommunene kan etablere og drifte et veidledningstilbud innen digital kompetanse.

Deler vi 2 mill kroner på antall kommuner i landet, ser vi at størrelsen på mulige tilskudd nærmer seg en farse

Regjeringens målsetting ifølge Prop. 1, at «tilskuddet skal medvirke til en tydelig reduksjon i antallet svake og ikke-brukere av digitale verktøy blant dem over 65 år og andre grupper som har lav digital kompetanse i samfunnet». Videre skal «tilskuddet bidra til at det utvikles et permanent kommunalt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse». Deler vi 2 mill kroner på antall kommuner i landet, ser vi at størrelsen på mulige tilskudd nærmer seg en farse.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker videre private og frivillige aktørers bidrag til opplæring ved de kommunale veiledningstilbudene. Seniornett Norge har over 200 foreninger over hele landet og har som målsetting å drive virksomhet med opplæring og støtte til landets seniorer, dvs. de over 55 år. Seniornett Norge er i statsbudsjett for 2017-2018 foreslått tildelt et driftstilskudd på 3,55 mill kroner. Seniornett gjennomførte opplæringstiltak for 23.000 seniorer i 2016 basert på frivillig arbeide og har nå rundt 1200 frivillige på landsbasis. Det sier seg selv at ønske om en bedre kompetanse for å sikre den digitale kunnskapen, krever et helt annet løft fra regjeringens side.

Seniornett Norge er redd for at regjeringen legger opp til et altfor ambisiøst bruk av frivillige i opplæringsregi i kommunene. Seniornett bistår gjerne, men det må satses langt større offentlige midler til kommunene, slik at de kan ta det ansvaret de har for veiledning de skal tilby innen digitale ferdigheter og kompetanse. Ikke minst gjelder dette innenfor velferdsteknologi, hvor kommene selv må bidra med personell.

Mangel på digitale kunnskaper er en kilde til utenforskap, ensomhet – og det er rett og slett udemokratisk. Mangel på digitale kunnskaper hos den eldre del av befolkningen fratar disse mange informasjonsveier og forhindrer deres mulighet til å bli mer selvbetjente og selvhjulpne - og kan derfor bli en økonomisk belastning for både den enkelte og for samfunnet.

Forslaget til Statsbudsjett for 2018 vil kun i liten grad bidra til et slikt løft, og Seniornett vil oppfordre de politiske partiene på Stortinget til i større grad å satse midler for å sikre de digitale kunnskapene hos den eldre delen av Norges befolkning. Norge er blant de beste til å ta ny teknologi i bruk. Landet gjør stadige framskritt i forhold til å kommunisere med borgerne på nett. Vi er langt fra best på opplæring og veiledning.

Seniornett Norge
Karin Moe Røisland, styrets leder
Tore Langemyr Larsen, daglig leder

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse