Mer penger til bydelen

Nordre Aker Fagforening ser at oppgaven administrasjonen har hatt med å få merforbruket til bydelen i balanse har vært vanskelig, da bydelen har gjenn...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Fagforening ser at oppgaven administrasjonen har hatt med å få merforbruket til bydelen i balanse har vært vanskelig, da bydelen har gjennomført kontinuerlige budsjettkutt siden starten i 2004.

Nordre Aker Fagforening er bekymret for utviklingen til bydelen med de foreliggende økonomiske rammene. Vi skulle ønske byrådet lyttet til oppropet som samtlige BU-leder, uavhengig av partitilhørighet, underskrev før budsjettvedtaket i desember 2008. Dette var også et krav fra Fagforbundet. Budskapet var: Mer penger til bydelen, for å kunne ivareta innbyggernes behov for tjenester.

Med de budsjettforslagene som da ble vedtatt viste vi at bydelenes budsjett ikke ville kunne møte de utfordringene som ville komme i 2008. Og nå må vi atter en gang før sommeren gjøre budsjett kutt i bydelen.

Vi opplever at oppgavene byrådet gir bydelene ikke står i samsvar med de økonomiske rammene bydelen blir tildelt. Og når så mange bydeler har økonomiske problemer, burde dette være et signal til byrådet om at de har budsjettert feil. At innbyggerne i bydelene skal motta redusert tilbud er også en stor bekymring for oss ansatte i bydel Nordre Aker.

Bydelens lokaldemokrati koster, men dette bør ikke gå utover driftsbudsjettet til bydelen. Utgiftene for å gjennomføre politiske møter bør ikke gå utover bydelens driftsbudsjett, men burde hatt egen sentral post fra rådhuset øremerket politisk aktiviteter.

Ingri Bjørnevik

Nordre Aker Fagforening

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse