Midlene til god eldre- omsorg fins !

Bydelsdirektøren ba i BU møte 29. februar om budsjettfullmakt med mandat til innkjøpstopp, ansettelsesstopp ,overtidstopp og vikarstopp. Dette for å r...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bydelsdirektøren ba i BU møte 29. februar om budsjettfullmakt med mandat til innkjøpstopp, ansettelsesstopp ,overtidstopp og vikarstopp. Dette for å redusere aktivitetene innen barnevern, psykisk helse og hjemmetjenester. Hun fikk fullmakten mot Rødt's ene stemme. Det var altså ikke et enstemmig vedtak slik det hevdes i Budstikka 6. mars.

Rødt mener at begrunnelsen for å redusere aktivitetene er svakt begrunnet. Et estimert merforbruk av ca. 40 sykehjemsplasser representerer et avvik på bare ca 2-3 % av bydelens totalbudsjett på ca. 1 milliard for 2008. Dette er etter Rødt's oppfattning et akseptabelt "avvik", og er langt mindre enn de avvik som lett aksepteres i andre sammenheng.

Etter bydelsoverlegens orientering om umenneskelig og respektløs behandling av gamle i BU 31. januar i år, ble det fra samtlige partier i BU uttrykt sterk vilje til å kjempe for nok ressurser til våre svakeste slik en politiker uttrykte det. Rødt mener derfor at det er et politisk svik å gi bydelsdirektøren mandat til å redusere aktivitetene i velferdstjenestene. Hun begrunner budsjettfullmakten hun ber om med at; vi (BU) må oppføre oss som ansvarlige og ordentlige politikere for å forberede bydelen på det borgelige byrådets varslede kutt i bydelens budsjett for 2009 på ytterligere kr. 10 millioner.

Den overordna økonomiske bakgrunnen for kuttene er at den kommunale andelen av brutto nasjonalprodukt synker, fra 14.2% i 1992 til 11.1% i 2005. Det private konsum øker rekordraskt, med 6.0% i 2007. Det offentlige konsum økte på samme tid 3.1%.

Norge har blitt et middels stor imperialistland. Summen av alle norske investeringer i utlandet ved årsskifte var 5 126 milliarder kroner. 1. døgns kapitaleksport i 2006 er lik ett års drift av 5050 sykehjemplasser i dagens Oslo. Det forventa driftsoverskuddet i Oslo kommune i 2007 er kr. 510 millioner. Planlagt driftsoverskudd i 2008 er kr. 571 millioner . Dette betyr at Oslo bystyret på helt lovlig vis kan øke driftstilskuddet til bydelene med nesten 1 100 millioner kroner for 2008. Kassa er altså ikke tom slik mange politikere hevder. Vedtaket som fikk flertall i BU 29. februar må derfor etter Rødt's oppfatning forklares som del av en rå liberalistisk politikk som svekker et solidarisk samfunn.

Og toppbyråkratene i kommunnen bløffer Oslo - folk, når de forsøker å gi inntrykk av at midlene til mer forsvarlig drift av bydelene ikke fins. Gang på gang står partiet Rødt alene om å ta kamp mot byråkratenes og den politiske elites tåkelegging av de faktiske forhold. Så også denne gangen .

Per Aschjem

Rødt Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse