Muligheter for hvem?

Lill Pleym fra Sosialistisk Venstreparti, skriver i Budstikka 7. Juni om en bydel med muligheter. Men muligheter for hvem? For det første angriper Li...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Lill Pleym fra Sosialistisk Venstreparti, skriver i Budstikka 7. Juni om en bydel med muligheter. Men muligheter for hvem?

For det første angriper Lill våre kjære og flotte skoler i bydelen vår. Hun er imot store skoler. Hun angriper skolene, som om det skulle være negativt å gå på dem. Og kjære Lill, jeg kan garantere deg, at de store skolene i denne bydelen har vært med på å dyrke mangfoldet og toleransen i denne bydelen. Jeg snakker naturligvis av erfaring som elev. I den nye skolebehovsplanen står det også at det skal satses på Nordre Aker i fremtiden, og derfor ser jeg ikke hele poenget med Lills slag, som allerede er vunnet.

Lill Pleym skriver videre om eldreomsorg. Det vi vet i dag er at over 80% av alle brukere innen eldreomsorgen, er fornøyde med det tilbudet man gir. Men vi i Høyre føler ikke at vi har oppnådd nok enda. Vi vil at flere skal være fornøyde, og derfor blir det selvfølgelig noe vi skal jobbe med om vi vinner valget. Fritt brukervalg snakker Lill om på en negativ måte. Jeg velger å tro at bestemor selv er voksen nok til å bestemme hvilket tilbud hun skal benytte, og hvem som skal komme å gi henne tilbudet.

Der SV vil gi alle muligheter (Så lenge de velger det SV allerede har valgt for dem) skal Høyre gi alle muligheter, og valgfrihet. Omsogen skal ikke være en kasteball, men en sektor som kjennes igjen med kvalitet, valgfrihet og fleksibilitet.

Ikke nok med at hun angriper skolene i denne bydelen, og fritt brukervalg, men både Lill og partiet hennes, er imot at vi fra Nord skal kunne bevege oss til andre skoler i byen vår. Jeg som elev vil ha fritt skolevalg. Mens SV sier nei, sier Unge Høyre ja til fritt skolevalg. Hvorfor skal mamma og pappas hus bestemme hvor jeg skal gå på videregående? Og hvorfor skal jeg stille dårligere på en sentrumsskole, enn det en fra sentrum gjør?

SV syntes det er greit at noen elever er mer verdt enn alle andre, og det er akkurat her Unge Høyre/Høyre, og SV har sitt store skille.

Jeg som elev bør stille like sterkt som alle andre. Og enhver forelder i Nordre Aker, vet at vi elever i Nordre Aker, stiller forferdelig mye dårligere til en sentrumsskole, enn det de som bor i sentrum gjør.

Vi skal ha mangfoldige og tollerante skoler. Vi skal ha en eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og fleksibilitet. Og tilslutt, men ikke minst; Vi skal ha en rettferdig skole, der alle elevene er like mye verdt.

Kristoffer Gustavsen

1. viseformann i Vestre Aker Unge Høyre (Vestre Aker UH er en samling av Ullern-, Vestre Aker- og Nordre Aker bydel)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse