Nå gjelder det å velge rett kurs

I tiden frem til stortingsvalget den 14. september vil Nordre Aker Høyre gjøre sitt ytterste for å spre informasjon – på nettsidene våre, i møter, på ...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I tiden frem til stortingsvalget den 14. september vil Nordre Aker Høyre gjøre sitt ytterste for å spre informasjon – på nettsidene våre, i møter, på stands og ved husbesøk i bydelen – om valget vi har mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk.

Høyre vil skape en trygg økonomi for staten, næringslivet og innbyggere for å ruste samfunnet til å løse de viktigste velferdsoppgavene. Samtidig vil vi øke enkeltindividets og familienes makt og bestemmelsesrett – på bekostning av politikere, byråkrater og ansatte i statlige monopoler.

Høyre går til valg på 'skatt, skole og samferdsel', fordi vi mener disse områdene er helt avgjørende for Norges fremtid. Uten lavere skatter, bedre veier og en kunnskapsskole vil Norges konkurranseevne svekkes enda mer i årene fremover. Det vil føre til flere arbeidsledige, smertefulle omstillinger og et sjokk for velferdssamfunnet når eldrebølgen kommer. Vi kan jo ikke leve av oljen alene og i all evighet.

En arbeidsgruppe i Høyre jobber nå på spreng for å levere en straksliste som skal iverksettes etter valget dersom Høyre kommer i regjering i høst og Erna Solberg blir statsminister. Her er de første smakebitene:

n Arveavgiften. Fjernes med et pennestrøk.

n Skole. Frukt og grønt-pengene i ungdomsskolen skal umiddelbart gå til bedre undervisning. Lærerstudenter må ha minimum 4 i karakter for å komme inn på lærerskolen.

n Vei. Spaden i jorden for en rekke prosjekter, blant annet E18 gjennom Østfold. Igangsette bygging av midtrekkverk på farlige strekninger med klare frister i en forpliktende handlingsplan.

n Tog. Klarsignal for dobbeltspor Oslo-Ski som offentlig-privat samarbeidsprosjekt for å fremskynde bygging.

n Privat helse. Er du godkjent for behandling, skal du straks kunne bli behandlet hvor du vil, ikke vente på det offentliges brudd på tidsfrister.

Høyres endelige "100-dagers program" skal presenteres i løpet av august måned. Hele arbeidsplanen for neste periode har flere fra Nordre Aker Høyre vært med å vedta på landsmøtet i mai måned.

Ellen W. Ronæss

Nordre Aker Høyre

og stortingskandidat for Oslo Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse