«Nå må vi bremse veksten og ta vare på småhusområdene i Oslo»

Nedre Grefsen er utpekt som utviklingsområde i kommuneplanen 2015. Det står fast i forslaget til revidering av planen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Med utbyggingen på Frysja er vår bydel i hovedsak ferdig utbygget, skriver BU-lederen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2017 kl 12:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Så kom «katta ut av sekken» - utkastet til Kommuneplan ble fremlagt fra Byrådet den 27. april. Her legges det opp til en fortsatt meget sterk vekst i Oslo og fortetting i to nye områder i bydelen, østre og vestre Nydalen i tillegg til nedre Grefsen.

Her kan du lese detaljer om forslaget som ble presentert.

Se bildet større

Per H. Christiansen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Oslo har nå om lag 670.000 innbyggere. Byrådet legger opp til fortsatt sterk vekst – om lag 900.000 i år 2040. Dette innebærer at veksten i antall husholdninger og behovet for nye boliger vil være mer enn 5000 hvert år de neste 23 årene.

Denne raske veksten er ikke bærekraftig. Den setter kraftig press på infrastrukturen og miljøet i Oslo. De grønne lungene som småhusområdene representerer vil bli ødelagt.

Veksten som Byrådet legger opp til – med kraftig fortetting og enkelte høyhus – kan passe i tidligere industriområder. Eksempler på dette i Nordre Aker er utbyggingen i Nydalen og på Frysja. Nydalen er vellykket. Her er infrastrukturen bygget ut i takt med boligene. Frysja kan også bli bra, men vi er bekymret for trafikken i dette området.

Med utbyggingen på Frysja er vår bydel i hovedsak ferdig utbygget bortsett fra det som kommer i forbindelse med utbygging av sykehuset på Gaustad.

Når Byrådet nå foreslår at enda flere småhusområder i Oslo skal fortettes, mener jeg de er på ville veier. Ikke bare fordi småhusområdene blir bygget ned og gode bomiljøer blir ødelagt. Men også fordi utbygging av infrastrukturen i form av barnehager, skoler, veier, vann og kloakk, kollektivtransport og så videre ikke gjøres i takt.

Nå må vi sette på bremsene når det gjelder veksten i Oslo.

Og vi må ta ordentlig tak i utbyggingen av infrastrukturen. Den må ligge i forkant. Sikker vannforsyning og reserver for denne er ett av temaene her.

Se bildet større

Folketog med Grefsen-beboere på vei til BU-møtet i mars 2016. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

For vel ett år siden behandlet vi bydelspolitikere «plansjokket nedre Grefsen». Et stort flertall av oss sto da bak et vedtak som innebar at vi skal ta vare på småhusbebyggelsen på nedre Grefsen.

Vi skal nå behandle det nye forslag fra byrådet på møter i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen den 29. mai og i Bydelsutvalget den 15. juni. Jeg har god tro på at vi der, på nytt, skal bli enige om et vedtak som innebærer at vi fortsatt skal ta vare på småhusområdene i vår bydel. Både nedre Grefsen, Nydalen og de mange andre småhusområdene.

Og så håper jeg at vi i de mange møtene som skal holdes før vi gjør vårt vedtak i juni får gode innspill fra – og et godt samarbeid med – bydelens befolkning.

Per H. Christiansen (H) Leder av bydelsutvalget i Nordre Aker

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse