Nav-ombud

nn Bydel Nordre Aker ble for to år siden plukket ut som pilotbydel for Nav-reformen. Nav-leder i Nordre Aker for arbeid og trygd (staten), Gro Tynnin...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2008 kl 10:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn Bydel Nordre Aker ble for to år siden plukket ut som pilotbydel for Nav-reformen. Nav-leder i Nordre Aker for arbeid og trygd (staten),

Gro Tynning, forteller i dagens avis at kontoret nå er på rett vei, men at det fortsatt er områder hvor Nav må bli enda bedre. Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie bekrefter også at etableringen av reformen tar lengre tid og krever mer ressurser enn forventet.

nn Den siste tiden har man i mediene kunne lese mange brukerhistorier om møtet med Nav generelt, som er med på å underbygge det både Saglie og Tynning sier: – Dette tar tid – alt er ikke på plass ennå!

Men for de mange fortvilete Nav-brukerne kan dette være vanskelig å svelge. Hvorfor skal de måtte lide for at noe de kanskje har krav på ikke fungerer i systemet?

nn Ifølge arbeids- og velferdsdirektør Saglie skal alle landets Nav-kontorer være oppe å gå i 2010. Og det vil frem til den tiden, og sikkert også i ettertid, komme enda flere Nav-brukerhistorier. Helse- og sosialombudet ser nå behovet for et Nav-ombud som kan ivareta brukernes interesser overfor systemet, og venter nå på tilbakemelding på forslaget.

nn – Oslo kommune går for forslaget, helse- og sosialombudet har jo i dag mandat for sosialtjenesten. Når alle landets Nav- kontorer er oppe og går, senest 2010, vil det være rart at ikke også den statlige biten ligger innunder ombudets mandat. Forslaget skal også opp på departementsnivå, sier kontorsjefen i Helse- og sosialombudet i Oslo.

Nordre Aker Budstikke forstår godt behovet for et eget NAV-ombud.

Nordre Aker Budstikke forstår godt behovet for et eget Nav-ombud.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse