ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Nedre Grefsen og andre utbyggingssaker i bydelen vår»

– Nordre Aker KRF ønsker at bydelsutvalget samstemming skal be bystyret om å bevare småhusområder på nedre Grefsen ved å ta området ut av gjeldende regulering i kommuneplanen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nordre Aker KRF er generelt for fortetting ved trafikknutepunkt i Oslo, men vil at fortetting i bydelen skal gjøres uten at det bygges høyhus.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.03.2016 kl 18:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

«Kommuneplan 2030» åpner for å sanere et etablert småhusområde med 260 boliger til et bymessig område med 2500 boliger og 55.000 kvadratmeter næring, blant annet basert på 12 etasjers blokker på Nedre Grefsen. Dette ble ikke oppdaget av bydelspolitikerne eller bydelsadministrasjonen under høringsrundene i 2014, noe som er kritikkverdig.

LES BAKGRUNNEN: Frykter sanering av hele småhusområdet på nedre Grefsen

Eivind Fremstad, leder i Nordre Aker KRF.

KRF manglet et fåtall stemmer i Nordre Aker på å få mandat i bydelsutvalget både i 2011 og i 2015. KRF har dermed ikke vært en del av den politiske behandlingen av saken eller rettere sagt mangel på sådan i bydelen.

Nå har bydelspolitikerne imidertid våknet. For å gjøre det helt klart, så støtter Nordre Aker KRF instillingen til Miljø-, Plan- og Samferdselskomiteen før bydelsutvalget 31. mars. Nordre Aker KRF ønsker at bydelsutvalget samstemming skal be bystyret om å bevare småhusområder på nedre Grefsen ved å ta området ut av gjeldende regulering i kommuneplanen. KRF i Oslo bystyre er er skeptiske til planene slik de ligger, og vil vurdere saken nøye.

LES OGSÅ: Lokalpolitikerne ber om at reguleringen av nedre Grefsen fjernes fra kommunedelplanen

Nordre Aker KRF er generelt for fortetting ved trafikknutepunkt i Oslo. Dette er essensielt utfra hensyn til bærekraft og transport. Nordre Aker har i stor grad tatt del i og kommer til å delta videre i denne «dugnaden» som er nødvendig for å ta unna for veksten framover i Oslo. Her er det nok å nevne Storo, Nydalen, stasjonsbyen på Grefsen, Frysja og Ullevål Stadion.

Nordre Aker KRF vil at fortetting i bydelen skal gjøres uten at det bygges høyhus generelt og spesielt nord for ring 3. Vi er derfor skeptiske til det nye prosjekterte signalbygget på 13 etasjer på Kringsjå studentby. Her ble et tilnærmet samstemt bydelsutvalg, som foreslo en noe lavere utnyttelsesgrad med langt bedre tilpasset bygnigsmasse overkjørt av forrige byråd fra Høyre.

Videre ser vi at Norgesgruppen har lagt fram et revidert planforslag for massiv utvidelse av Tåsensenteret med bygnigsmasse på ca 19.000 kvadratmeter og blant annet 2 nye høyhus på 12 og 13 etasjer. Tåsenområdet er ikke et sted som er egnet for en slik massiv utbygging og utnyttelse.

Dagens Tåsensenter. NorgesGruppen ønsker storstilt utbygging. Det er KRF skeptiske til Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

På Frysja står utbyggers planer opp mot Plan- og bygningsetatens noe modererende forslag. Begge saken går til videre politisk behandling i bydelsutvalget.

Det er stort lokalt engasjement mot de massive planene i alle disse områdene. I Oslo finnes det flere gode eksempler på fortetting rundt kollektivknutepunkt uten bruk av høyhus, feks på på Holtet og på Vinderern.

Nordre Aker KRF vil henstille bydelsutvalget til å arbeide for å forhindre signalbygg på opp mot 13 etasjer spesielt og generelt gå inn for lavere utnyttelsesgrader i utbyggingssakene framover. I tillegg er det essensielt at utbygger pålegges å bygge familevennlige boliger i familevennlige bomiljøer.

Nordre Aker KRF manglet som sagt et fåtall stemmer på å bli representert i bydelsutvalget i Nordre Aker. Vi håper på velgernes tillitt i bydelen ved neste kommunevalg. I mellomtiden jobber Nordre Aker KRF for bydelen gjennom samarbeid med KRF sin representant i bysstyret i Oslo

Eivind Fremstad
Leder Nordre Aker KRF

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse