ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Nei – det ER ikke fortetting vi snakker om på nedre Grefsen»

– MGD behøver ikke å frykte at å «verne om private eplehaver» er på vår agenda, de er allerede fortettet på nedre Grefsen, skriver Haavard Nordlie. Illustrasjonsfoto fra Nedre Grefsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke blir beroliget av Liv Derås Bjørnstads (MDG) utsagn «Faktum i denne saken er at det foreløpig ikke foreligger noen konkrete planer for utbygging».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2016 kl 14:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bydelsutvalgets MGD-representant Liv Derås Bjørnstad kommer i NAB med en følgende uttalelse vedrørende «utviklingsområdet» på nedre Grefsen:

«Nordre Aker MDG vil derfor gå inn for at utviklingen på oversiden av ring 3 ved Storo settes på vent frem til kommuneplanen skal revideres, og vi vil gjøre det vi kan for å sikre en god og inkluderende prosess frem mot en mer detaljert plan for Nedre Grefsen.»

LES hele innlegget til Liv Derås Bjørnstad her!

Haavard Nordlie. Foto: PRIVAT

Dette er i og for seg et lovende signal, men hun gir samtidig klar beskjed om at MDG er for «fortetting» på nedre Grefsen. Jeg må da igjen minne MDG om at fortetting foregår på bakkenivå, ikke i høyden! Når man vil øke antallet boenheter med over 2000 i et område hvor det ikke finnes mere plass på bakken, må man må bygge i høyden – og Kommuneplanen åpner for inntil 12 etasjer. Da må man rive de husene som allerede står der, for man bygger ikke flere etasjer opp på eksisterende småhus – det riktige begrepet er da sanering av nedre Grefsen.

Når Derås Bjørnstad videre hevder at «Hvis man er imot fortetting rundt så store og sentrale knutepunkter som Storo, så er man i prinsippet mot fortetting som byutviklingsstrategi» så er det en generalisering som ikke holder vann. Det er formen på knutepunktutviklingen mange av oss reagerer på, samt MGDs enkle logikk at det er «et gode» å bo nære et knutepunkt.

Og nei, vi mener ikke at nedre Grefsen skal ha et større vern enn andre småhusområder i byen – vi mener at plangrepet «riving av 250 eneboliger» er feil uansett hvor i byen politikerne måtte finne på å foreslå dette.

Det skal ikke knutepunktfortettes for enhver pris – og kanskje burde man stille det overordnede spørsmål som sjelden kommer fram i debatten: Er det nå så sikkert at Oslo som by tåler en vekst på 350.000 fram til 2037? Når virkemidlene er blitt så brutale som å sanere over 30 fotballbaner med velfungerende bomiljø for å nå det målet – så er kanskje svaret «nei».

Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke blir beroliget av Derås Bjørnstads utsagn «Faktum i denne saken er at det foreløpig ikke foreligger noen konkrete planer for utbygging. Kommuneplanen åpner for fortetting, men det vil ta lang tid før en eventuell detaljregulering er på plass. Før den tid vil beboerne og bydelen bli invitert til å medvirke, og ingen vil bli tvunget til å selge. Selv om beboere i området får henvendelser fra interesserte utbyggere betyr ikke det at de gis fritt leide.»

Jeg kjenner ingen eksempler på at utbyggere venter, det er det allerede signaler om at de ikke gjør, og med den praksis som er i Oslo for dispensasjoner, er nedre Grefsen utsatt så lenge Kommuneplanen stadfester at her er det fritt fram for massiv utbygging – for det er det den gjør: 3000 boliger – tre ganger så mange som Grefsen Stasjonsby som nå reiser seg som en mur på den andre siden av Ring 3 – og ett og et halvt Storosenter i tillegg er det selvsagt ikke plass til uten at dagens bebyggelse jevnes med jorden.

Og bare så det er nevnt – MGD behøver ikke å frykte at å «verne om private eplehaver» er på vår agenda, de er allerede fortettet på nedre Grefsen.

Min kollega i «Stopp ødelegging av nedre Grefsen» Benedicte Bull, kommer i et innlegg i NAB inn på et særdeles viktig punkt: «Det er tydelig at mange sentrale politikere ikke har forstått hva slags område Nedre Grefsen er, blant annet at det allerede har foregått betydelig fortetning.»

Vi håper at MGDs representanter i Nordre Aker etter hvert tar dette faktum med seg i sitt arbeid inn mot sentrale partikollegaer, ikke minst ansvarlig byråd Hanna Marcussen – det er et arbeid vi kan love vår fulle støtte i.

Til slutt vil jeg minne folk om at «Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen» oppfordrer til deltakelse på BU-møtet torsdag 31. mars, og i den anledning er det felles AVGANG kl. 17:30 fra Morellbakken skole. Så møt opp litt tidligere, så vi når møtet som starter med åpen halvtime kl. 18:00.

LES OGSÅ: Fra Morellbakken skole neste torsdag: – Vi går samlet og vi kommer til å være aktive

Haavard Nordlie
Grefsenbeboer

LES OGSÅ:

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse