NIMBY-syken herjer på Korsvollbråten

NIMBY-sykdommen herjer på Korsvollbråten, og har tiltatt i styrke. Mange lurer sikkert på hva denne sykdommen er. NIMBY er en engelsk betegnelse som s...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NIMBY-sykdommen herjer på Korsvollbråten, og har tiltatt i styrke. Mange lurer sikkert på hva denne sykdommen er. NIMBY er en engelsk betegnelse som står for "Not in my back yard". Symptomene for folk som har fått sykdommen er at de vil gjerne ha skole, barnehage, idrettsanlegg og gode adkomstveier, men ikke nær eget hus og hjem. Da er det bedre at andre i nabolaget får ulempene som følger med slik infrastruktur.

Bydelen har i flere år jobbet hardt for å skaffe nok barnehageplasser, og var fornøyd da en ny barnehage skulle anlegges i skogkanten i enden av Langåsveien. Det var derimot ikke naboene, og protesterte både mot opprettelsen, plasseringen og adkomstveien. Kreativiteten for å stoppe eller forsinke prosjektet var stor, bl.a med planer om å få anlagt en annen adkomstvei som ville sende trafikken over til andre i nabolaget. Fylkesmannen skar i gjennom strømmen av klager og bestemte at barnehagen skulle ha adkomst fra den eksisterende Langåsveien. Etter at barnehagen ble åpnet sist høst er ansatte og brukere av barnehagen blitt regelrettet mobbet av FAU ved Korsvoll skole, naboer og gjennom artikler i Budstikka. Men NIMBY stopper ikke der.

Korsvoll idrettslag ønsker å gi barn og ungdom i området et godt sportslig tilbud, og vil gjerne ha en idrettshall på eget område. NIMBY blomstrer opp igjen, denne gangen med en egen "resursgruppe" som motarbeider planene på kreativt vis. Er det ikke bedre å legge hallen et annet sted enn ved Åmotveien? Fem alternativer kommer opp for vurdering. Et av dem er Sivilforsvarets gamle hall under Korsvolltoppen med adkomst fra trange Tåsen terasse eller Østhornveien. Det ville skape umulige trafikforhold i disse veiene, men hva gjør vel det, så lenge det ikke skjer i Åmotveien?

I Budstikka 6. september kan vi lese at noen jobber for at Åmotveien skal stenges hvis idrettshallen allikevel blir lagt på Korsvollbanens område. Igjen er det like trange naboveier som skal overta trafikken som Åmotveien ikke vil ha. NIMBY herjer igjen og den er fundert på ren egoisme: La naboene ta problemene, "I am all right, Jack".

Selv har jeg bodd i området siden 1938, og synes vi har hatt en god utvikling hittil.

Besøket av tyskerne og deres illsinte kanoner på Korsvolltoppen under krigen var ikke noe hyggelig, men gleden som folk har fått ved å kunne etablere seg på Korsvollbråten og andre steder etter krigen har vært stor. Skoler, barnehager og idrettsanlegg er blitt etablert med tilhørende veier slik at folk kan komme seg frem.

Trusselen til en videre god utvikling ligger i at noen jobber for snevre og egoistiske særinteresser som går utover naboene. Mulighetene ligger vel i at vi får gjort adkomtsveiene tryggere, f.eks gjennom anlegging av fortau og ved at folk parkerer på egen grunn, i stedet for i de trange gatene. La oss håpe at NIMBY-sykdommen dør ut på Korsvollbråten, og at den i alle fall ikke får spre seg til andre deler av Nordre Aker.

Tor Løken

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse