Nordre Aker fortjener en bærekraftig byutvikling

Illustrasjonsfoto: Karl Andreas Kjelstrup

MENINGER: Både nåværende og framtidige utbyggingsprosjekter i Nordre Aker må ta hensyn til menneskers behov for utearealer og grønne lunger i nærheten, skriver Gaute Gaasemyr (V).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.07.2017 kl 08:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Den siste tiden har byutvikling stått høyt på den politiske agendaen i Oslo. Et tema som har gått igjen i debatten om hvordan Oslo skal utvikle seg som by de neste årene er fortetting og mulig sanering av småhusområder.

Spesielt i Nordre Aker har debatten om småhusområdenes framtid, med Nedre Grefsen som et viktig eksempel, vist en høy temperatur. Også Nydalen Vest og Øst, er pekt ut av byrådet som et område som kan fortettes. Førstnevnte består for en stor del av rekkehus og eneboliger, sistnevnte av både småhus, industritomter og næringsbygg. Spørsmålet er om mer fortetting på bekostning av grøntarealer og allerede eksisterende småhusområder er veien å gå for en bydel med en mangfoldig bebyggelse, rikelig med friområder og nærhet til marka.

Samtidig er det planer om utbygging av Frysjaområdet, med boliger, og tilhørende infrastruktur som skole og barnehager. Dette området kan bli et nytt Nydalen i Bydel Nordre Aker, og har potensiale for 2000 nye boliger.

Dersom byutviklingen i Nordre Aker og Oslo for øvrig i større grad legger opp til å utnytte nedlagte industriområder og allerede eksisterende bygninger som står tomme framfor å fortette innenfor allerede etablerte bomiljøer i småhusområder, vil dette være en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Slik vil Småhusplanen bli ivaretatt, og beboere i småhusområdene trenger ikke være redde for at nærmiljøet deres skal bli ødelagt av tett blokkbebyggelse rundt husene deres, noe som også kan skape en dominoeffekt; dersom naboen din velger å selge tomta si til utbyggere etter at en grunneier i nabolaget allerede har gjort det samme, vil det være lett å hive seg på karusellen, av frykt for at bomiljøet ditt skal forandres til det ugjenkjennelige.

Nordre Aker har flere historiske bomiljøer som må tas vare på. Nydalen med trehusbebyggelsen, som i sin tid blant annet huset arbeidere ved de mange industribedriftene langs Akerselva, er ett eksempel. Et annet er Ullevål Hageby, som i år fyller 100 år. Da dette boligområdet har særskilt vern når det gjelder regulering, i likhet med 20 andre boligstrøk/severdigheter i Oslo, bør også andre boligområder med historisk verdi i Nordre Aker få samme status, slik at det blir ilagt sterkere restriksjoner på hva som kan gjøres i og rundt disse områdene.

Både nåværende og framtidige utbyggingsprosjekter i Nordre Aker må ta hensyn til menneskers behov for utearealer og grønne lunger i nærheten. Slik det legges opp til i Nydalen og områdene langs Ringveien ved Lillo og Nedre Grefsen, vil en fortetting her forringe kvaliteter som er viktige for bydelens innbyggere. For stor vekt på fortetting ved nåværende og framtidige utbyggingsprosjekter i Nordre Aker vil kunne påvirke trivsel og følelsen av tilhørighet hos bydelens innbyggere. En miljøvennlig byutvikling som samtidig tar hensyn til menneskers behov er viktig for at Nordre Aker skal bli en attraktiv bydel også i framtiden.

Gaute Gaasemyr Nestleder Nordre Aker Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse