ANNONSE
Annonse

Nordre Aker Venstre satser på dørbank i valgkampen

Gaute Gaasemyr og stortingskandidat for Oslo Venstre, Liv Irene Haug, bosatt i Nordre Aker, gikk dørbankaksjon på Berg 17. august i år. Foto: PRIVAT

MENINGER: Undersøkelser viser at dørbankaksjoner er en god måte å komme i kontakt med velgere på, siden folk ofte er mer avslappet når du kommer hjem til de for å formidle et politisk budskap.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I år har Nordre Aker Venstre gjennomført i alt 11 dørbankaksjoner i løpet av valgkampen foran årets stortingsvalg, og planlegger to til denne uka.

Aksjonene har blitt gjennomført over hele bydelen fra Ullevål Hageby til Kjelsås. Nå gjenstår Nedre Grefsen og Disen/Lofthus, som er sted for de to siste planlagte aksjonene. Den første dørbankaksjonen ble gjennomført allerede i oktober i fjor, så velgerne i Nordre Aker burde begynne å bli vant til å få en Venstre-politiker på døra. Som regel har det vært 2-4 personer på aksjonene, men noen har også blitt gjennomført med bare en person.

Undersøkelser viser at dørbankaksjoner er en god måte å komme i kontakt med velgere på, siden folk ofte er mer avslappet når du kommer hjem til de for å formidle et politisk budskap framfor å formidle det på stands eller rushtidsaksjoner, som Nordre Aker Venstre også har hatt mye av denne valgkampen. I tillegg viser det seg at effekten av dørbankaksjoner er særlig positiv for mindre partier, og da spesielt Venstre. Sannsynligheten for å stemme Venstre øker dersom en velger har vært i direkte kontakt med partiet gjennom dørbank. Til sammen er nesten 1500 dører blitt banket på i bydelen. Målsettingen er 1650 dører, og Nordre Aker Venstre ligger godt an til å nå dette målet. Antallet dører banket på pr. aksjon ligger gjerne på om lag 100 stykker i bydel Nordre Aker.

LES OGSÅ: Ble avspist med én dag til valgkamp på kjøpesenteret

Oslo Venstre satser hardt på dørbankaksjoner denne valgkampen, og har operert med systematiske måltall for hvert lokallag og for fylkeslaget som helhet. Hensikten er å nå ut til flest mulig velgere, og for Venstre sin del har det vist seg å være en stor utfordring å holde på velgerne fra valg til valg. Derfor er det viktig for både Nordre Aker Venstre og Oslo Venstre at så store områder som mulig av byen blir dekket av dørbankaksjoner.

Responsen fra velgerne som Nordre Aker Venstre har kommet i kontakt med gjennom dørbank har ofte vært positiv. Det er en fin anledning for velgere til å ta opp saker de er opptatt av med politikere, og en fin måte å bringe synspunktene deres videre i Venstre på. Og om velgerne vi har møtt på dørbank ikke har tid til å komme med synspunkter eller diskutere politiske saker, tar de ofte i mot flyers med de viktigste sakene til Venstre, som deles ut på dørbankaksjonene, likevel.

Så om du bor i området Grefsen/Disen, bli ikke overrasket om du får en Venstre-politiker fra Nordre Aker på døra denne uka!

Gaute Gaasemyr
Valgkampkoordinator Nordre Aker Venstre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse