Ny markalov

Marka er til stor glede og nytte for Oslos befolkning. Bare en T-banetur utenfor sentrum ligger marka med sine muligheter for rekreasjon, mosjon og fr...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Marka er til stor glede og nytte for Oslos befolkning. Bare en T-banetur utenfor sentrum ligger marka med sine muligheter for rekreasjon, mosjon og friluftsliv. Nordre Aker Budstikke er ihuga forkjemper for markagrensen og vern av marka, samtidig som det må legges til rette for friluftsliv. Marka er en unik og viktig del av Oslo som må bevares for de neste generasjoner. Forslag til ny markalov, eller "Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner", er nå behandlet av byrådet. Dersom loven trer i kraft, vil Fylkesmannen få det avgjørende ordet i bygge- og anleggssaker i Marka-områdene, og ikke Oslo bystyre, slik reglene er nå.

Byrådet ønsker ikke den nye loven velkommen. Bakgrunnen er at byrådet mener den nye markaloven vil svekke det kommunale selvstyret og lokaldemokratiet. Eller som vår leder av Nordre Aker bydelsutvalg (BU), Egil Ihlen, sier det: - Det er bedre at lokale folkevalgte forvalter marka, enn at byråkrater langt unna velgernes innflytelse gjør det.

Han viser til lokale saker som reguleringsplanene for Solemskogen og Sørbråten, som gjennom ny markalov vil bli behandlet av Fylkesmannen og ikke Oslos folkevalgte. Nordre Aker Budstikke er enig med Ihlen når han er skeptisk til at avgjørelser skal tas enda mer fjern fra det aktuelle området, og ikke minst enda mer fjernt fra folk som bor i området og kjenner til lokalområdet. I kveld skal forslag til ny markalov på høring i Nordre Aker BU. Dette blir en av de første sakene det nye bydelsutvalget skal bryne seg på og enes om en høringsuttalelse. Nordre Aker Budstikke vil være tilstede under kveldens BU-møte og ser frem til en spenstig debatt om forslag til ny markalov.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse