ANNONSE
Annonse

«Ny omfordeling av penger i Osloskolen vil svekke elevtilbudet i Nordre Aker»

ILLUSTRASJONSFOTO

KOMMENTAR: For disse skolene blir det vanskelig å dekke ekstra tilbud som intensivkurs, leksehjelp og mer tilrettelagt undervisning.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Byrådet foreslår å innføre nye kriterier i ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo kommune. Forslaget legger opp til at dagens kriterier for tildeling bl.a. knyttes sterkere til foreldres utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernssaker i skolekretsen.

Innføring av slike kriterier vil gi store utslag for skoler i de vestre bydelene. I Bydel Nordre Aker vil flere skoler få betydelige kutt og mindre å rutte med per elev. For disse skolene blir det vanskelig å dekke ekstra tilbud som intensivkurs, leksehjelp og mer tilrettelagt undervisning.

Leder i Nordre Aker Høyre, Øivind Tandberg (t.h.), her sammen med driftstyreleder på Tåsen skole, Jørn Wegger, også han representant for Høyre. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES BAKGRUNN: Så mye taper Nordre Aker-skolene på ny fordelingsmodell

Nordre Aker Høyre støtter «positiv forskjellsbehandling» som bidrar til at alle elever får et likeverdig tilbud. Prinsippet om at skoler med størst utfordringer får mest midler er en videreføring av det tidligere borgerlige byrådets politikk.

Nordre Aker Høyre er imidlertid bekymret for at byrådets forslag til ny omfordeling vil føre til at enkeltskoler i bydelen ikke lenger har ressurser til å tilby god tilrettelagt undervisning til elever som trenger det. Elever med ulike funksjonshemminger og atferdsproblemer som ikke kommer inn under dagens diagnoser for spesiell tildeling av elevmidler vil få mindre sjanser til tilpasset undervisning.

Byrådet foreslår at ny omfordeling skal tre i kraft fra 1.januar 2018. Bystyret skal behandle forslaget i desember.

Nordre Aker Høyre vil:

  • at Oslo kommune tar ansvar for at alle elever får et likeverdig tilbud og legger til rette for at skoler i alle bydeler gir god opplæring som tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. Ressurstildelingen til skolene må ta høyde for at elever kan ha utfordringer som ikke fremgår av foreldres inntekt, utdanningsnivå eller antall barnevernssaker i skolekretsen.
  • ha en bedre grunnfinansiering som sikrer kvalitet i alle skoler, uansett bydel. Det er behov for å utrede en nedre grense for hva som er forsvarlig driftsramme for en skole.
  • utsette behandlingen av byrådets forslag til ny omfordeling av ressurser til skoler. Før forslaget kan behandles trengs det en grundig gjennomgang av nye kriterier og hva slags konsekvenser de får for skoletilbudet i den enkelte bydel.

Nordre Aker Høyre
v/ leder Øivind A. Tandberg

Delta i bydelsdebatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

LES OGSÅ: Dette svarer skolebyråd Tone Tellevik Dahl

LES OGSÅ: Nå er de igang med Colletts kulturhus

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse