ANNONSE
Annonse

«Ny skolebløff fra Høyre»

Abdullah Asabeehg, Arbeiderpartiet. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

DEBATT: Høyre er i ferd med å skape oslohistoriens største misforståelse, skriver Abdullah Alsabeehg (Ap).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.12.2017 kl 10:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Den siste tiden har jeg blitt kontaktet av flere fortvilte foreldre og ansatte i Osloskolen som frykter kutt i budsjettene neste år. Går jeg tilbake til tallene for skolene det gjelder, oppdager jeg at skolene får en betydelig økning i budsjettet neste år. Som ansvarlig skolepolitiker, blir jeg frustrert av at Høyres Saida Begum forsøker å lure folk.

Saida Begum (H): Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte

La meg ta noen eksempler:

Bestum skole i bydel Ullern fikk 54.237 kroner per elev i 2015 (siste året Høyre la fram sitt budsjett) og vil få 59.217 neste år.

Svendstuen skole i Vestre Aker bydel er en av skolene som har fått mest økning siden vi tok over i Oslo: 6 % økning per elev fra 54.000 i 2015 til 59.000 i 2018.

Tåsen skole i Nordre Aker får en betydelig økning fra 52.920 kroner per elev i 2015 til over 56.000 kroner. Verdt å nevne i den sammenhengen at tallene ikke inkluderer penger til ekstra lærerressurser som ennå ikke er fordelt.

Felles for alle skolene som har tatt kontakt er at de har blitt fortalt av Høyres Saida Begum at Arbeiderpartiet, MDG, og SV-byrådet kutter i skolebudsjettene. Tallene per elev motbeviser dette. Historien motbeviser dette.

Mens Høyre-byrådet kuttet 300 mill. kroner i skolebudsjettet de fire siste årene de styrte og hadde samtidig inne flere hundre millioner kroner i kutt i økonomiplanen, gikk Arbeiderpartiet til valg på en historisk styrking av Osloskolen. I langtidsbudsjettet var nye kutt på 200 millioner kroner lagt inn, som en siste hilsen fra Høyre-byrådet før de gikk av i 2015.

Resultatet etter noen få år med rødgrønt byråd: Skolebudsjettet øker med netto 1,8 milliarder kroner, det som tilsvarer 1,2 milliarder kroner når vi korrigerer for lønns- og prisjustering. Det gir bedre handlingsrom for alle skoler i Oslo. Med avtalen med Rødt for 2 uker siden som innebar 50 ekstra millioner til skole ble handlingsrommet utvidet ytterligere.

I 2011 innførte Høyre en regel som sa at skolene kun skulle få dekket 80 prosent av kostnaden for nye elever. På fire år ble Osloskolen tappet for til sammen 292 millioner kroner (netto) eller 4000 kroner per elev. Høyre hadde ingen satsing på flere lærere, ingen satsing på aktivitetsskolen og ingen satsing på yrkesfagene. Deres store satsing var kutt i skolebudsjettene.

Basert på Høyre-byrådets siste budsjett konkluderte Deloitte med at flere osloskoler drev på grensen til det forsvarlige. Med denne historien i bakhodet, blir det rimelig hult når Høyres Saida Begum påstår at hun er «bekymret for situasjonen i Oslo-skolen». Høyre burde i stedet gått i seg selv og beklaget alle de kuttene de har utsatt Osloskolen for.

Det rødgrønne byrådet har i sine to første budsjettforslag tatt regningen for kutt som Høyre-byrådet etterlot seg. Vi har samtidig noen krav til Utdanningsetaten skal drive effektivt. Vi krever f.eks. at etaten bruker færre innleide konsulenter, digitaliserer mer og effektiviserer administrasjonen. Dette kaller Høyre og Begum som «kutt». Det kan de gjerne gjøre. Men fakta er at disse pengene ikke forsvinner ut av skolebudsjettet, men brukes på å satse enda mer der det teller aller mest: ute i klasserommene. Det tror jeg skattebetalerne er glade for.

Det viktigste for Arbeiderpartiet og byrådet er å gi skolene gode rammer, slik at de får de beste mulighetene for å gi alle elevene en god opplæring. Det vil de også merke av hvordan skolebudsjettene våre utvikler seg. I mellomtiden får Begum koke videre på store ord og tilfeldig utvalgte tall.

Abdullah Alsabeehg
Arbeiderpartiet. Fraksjonsleder, Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo bystyre

LES OGSÅ:

Saida Begum: – Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte

Tone Tellevik Dahl: – Byrådet styrker Nordre Aker-skolene

Nordre Aker Høyre: – Ny omfordeling av penger i Osloskolen vil svekke elevtilbudet i Nordre Aker

Så mye taper Nordre Aker-skolene på ny fordelingsmodell

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse