Ny svømmehall i bydel Nordre Aker – et skritt nærmere?

May-Brith Døssland, her på Sogn Bad. Arkivfoto

Regjeringen åpner pengesekken og vil ruste opp landets skoler og svømmehaller. Jeg håper at Oslo også får glede av disse pengene, slik at drømmen om e...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.10.2008 kl 15:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Regjeringen åpner pengesekken og vil ruste opp landets skoler og svømmehaller. Jeg håper at Oslo også får glede av disse pengene, slik at drømmen om en ny svømmehall i vår bydel kan realiseres. Bydelsutvalget vedtok i februar at det er behov for ny svømmehall i bydelen, og vi ba Byrådet gjennomføre en utredning om lokalisering. Mange gode forslag finnes blant lokalbefolkningen som for eksempel ved Engebråten skole, ved Grefsen videregående (når den pusses opp), på Teknisk museum (hvis de flytter), i Nydalen, og mange ønsker seg et svømmeanlegg på Korsvoll også.

Tøyenbadet har nå åpnet, og veldig mange av Oslos borgere er glade for det. Men samtidig reduserer man det lille svømmetilbudet som finnes i vår bydel på Sogn bad. Brukerne av dette badet er svært lei seg over det, og det er forståelig. Hvorfor reduseres svømmetilbudet på Sogn bad isteden for å utvide det? Svaret ligger nok i pengesekken. Det var vel ikke lønnsomt nok for kommunen.

Folkemøtet om svømmehall situasjonen i Oslo, som Venstre arrangerte i våres, lærte meg en viktig ting: Svømmehaller og badeanlegg blir sjelden lønnsomme i kroner og øre. Selv vellykkede badeanlegg som Østfoldbadet og Risenga svømmehall i Asker, er ikke lønnsomme for eierne. Likevel har disse kommunene, mindre enn bydel Nordre Aker, klart å få til et godt svømmetilbud til sin befolkning. Det handler om å vektlegge andre verdier enn kroner og øre, nemlig å se at svømming er en aktivitet som både er forebyggende for sykdom og kan hindre drukningsulykker. Svømmeferdigheten til barn betyr mye for både liv og helse. Barn i vår bydel får kun 10 timer svømmeopplæring i løpet av hele grunnskolen. Dette er minimum lovpålagte antall timer. Årsaken er dårlig og kostbar tilgang til svømmehall.

Det er ikke bare barn som savner et bedre svømmetilbud. Mange voksne ønsker også et slikt tilbud og kanskje særlig personer med fysiske plager hvor svømming kan bedre dette. For personer med nedsatt funksjonsevne er det særlig viktig med en svømmehall som har universell utforming.

En svømmehall er nok ikke så inntektsbringende som en fotballarena, men til gjengjeld så kan alle som ønsker være med på banen/bassenget. Det handler om å skape et tilbud om en treningsarena for alle folk i vårt lokalsamfunn, en møteplass for både unge og gamle som kan skape glede, sunnhet og helse.

Våre 43.000 beboere fortjener et bedre svømmetilbud. La oss håpe at regjeringens ekstra penger til skoler og svømmehaller har ført oss et skritt nærmere en ny svømmehall i vår bydel.

May-Brith Døssland

BU-representant for Venstre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse