Nydalen tetner til

«Vent og se!» Dette er Avantors svar på de kritiske reaksjonene etter kunngjøringen om regulering av Nydalsveien 16-26. (Nordre Aker Budstikke 3. apri...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.04.2008 kl 15:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
«Vent og se!» Dette er Avantors svar på de kritiske reaksjonene etter kunngjøringen om regulering av Nydalsveien 16-26. (Nordre Aker Budstikke 3. april.) - når de siste byggeprosjektene står ferdige i 2015 vil Nydalen fremstå som «både bra og grønnere». Prosjektene i Sandakerveien og Nydalsveien legger stor vekt på boliger, grøntområder, «lys og luft», forteller viseadministrerende direktør Esben Madsen i Avantor.

De foreliggende planer forteller noe annet, nemlig at bebyggelsen i Nydalen langs Akerselva får en meget høy utnyttelsesgrad, og blir tettere og høyere enn i dag.Blant annet på skoletomten i Nydalsveien 30 c - i dag ubebygd - skal det klemmes inn et skolebygg som får lite utearealer og strekker grensen for utnyttelse bl.a. ved å plassere gymnastikksal og bibliotek i to underetasjer.

Men det er utbyggingen i Nydalsveien 16-26 som virkelig kan forandre dalen. Avantor har skissert en rekke med blokker for næringsvirksomhet langs vestsiden av Nydalsveien - i opp til 7 etasjer. Fra elva vil de komme til å te seg som en veritabel kinesisk mur. Foreløpig finnes det bare et kortfattet planinitiativ som kan fortelle noe mer presist om hva Avantors planer for utbyggingen går ut på og hvilke forutsetninger den bygger på.

Et hovedpunkt i dette planinitiativet er begrunnelsen for den høye utnyttelsesgraden. Det er den som gir muligheten for å bygge så høye blokker langs Nydalsveien. Halvparten av Nydalsveien 16-26 er i kommunedelplanen avsatt til næringsformål med et gulvareal på 30 000 m2, fortelles det. Hvis man så forutsetter samme utnyttelsesgrad i resten av området, gir det rom for 55 000 m2 i alt, hevder planinitiativet. Imidlertid fortelles det også, i en parentes, at den andre halvdelen av området (Nydalsveien 16-26) er avsatt til «bolig og isolasjonsbelte». Det må vel bety en betydelig lavere utnyttelsesgrad enn i næringsdelen, skulle man tro. Og da er det ikke dekning for en samlet utbygging på 55 000 m2, slik Avantor hevder.

Det er foruroligende at Avantor legger så stor vekt på foreldete planer for byens utbygging. Kommunedelplanen som det henvises til betraktet formodentlig Nydalen som et område for næringsvirksomhet og ikke for boligutbygging. Når man så i tillegg tøyer - og tilsynelatende direkte overskrider - slike foreldete planer, kan resultatet bli meget uheldig for det fremtidige miljøet i Nydalen. Slik Avantor for tomt etter tomt presser opp utnyttelsesgraden blir deres reklamekampanje om den grønne, lyse og åpne Nydalen stående i et underlig lys.

Nils Roll-Hansen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse