Nye kolonihager i Oslo?

Bente M. Larsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget, og kolonist. FOTO: PRIVAT

KOMMENATR: Bymiljøetaten har sendt ut forslag til strategi for byens grønne rom til høring kalt Spirende Oslo – plass til alle i byens grønne rom.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Bydelsutvalget i Nordre Aker vedtok i møte 11. mai å sende inn høringsuttalelse som støtter opp om ønsket å ha et mangfold av grønne områder i byen vår som skolehager, parker, friområder, parsell- og kolonihager.

Jeg er selv kolonist, og vet hvilke verdier kolonihager representerer, både for oss som er så heldige å ha en parsell, og for nærmiljøet som benytter hagene til lek og rekreasjon.

Bydelsutvalget sier i sin uttalelse: Situasjonen rundt parsell- og kolonihager viser en økende interesse for muligheter for dyrking og hagearbeid hos byens innbyggere. For innbyggere med annen etnisk bakgrunn er det stor interesse for tilgangen til parsellhager og kolonihager. Deltakelse i fellesaktiviteter kan ha en integrerende effekt selv om det ikke trenger å være et mål i selg selv. De lange ventelistene tyder på at arealene må økes betraktelig for å kunne dekke behovene.

Se bildet større

Solvang kolonihage ved Sogn/Nordberg. FOTO: PRIVAT

Jeg støtter strategiens vektleggelse av at grøntstrukturen har en rekke viktige verdier og funksjoner i byen vår. I tillegg til å være leveområder for planter og dyr, bidrar grøntstrukturen blant annet til bedre luft, håndtering av overvann, sosiale møteplasser og økt livskvalitet for innbyggerne.

Etter hvert som byen fortettes, vil det være enda viktigere å bevare og utvikle verdiene som kolonihagene representerer. Jeg håper derfor på en positiv behandling i Bystyret.

Bente M. Larsen Gruppeleder (Ap) Bydel Nordre Aker

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse