Og vips ...10 mill. mindre!

nn I forrige ukes møte i Arbeidsutvalget (som består av representanter fra bydelsutvalget (BU)) var det nok noen av politikerne som satte kaffen i hal...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2009 kl 13:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn I forrige ukes møte i Arbeidsutvalget (som består av representanter fra bydelsutvalget (BU)) var det nok noen av politikerne som satte kaffen i halsen, da bydelsdirektør Mona Taasen informerte om at bydelens underskudd fra 2008 blir på hele 10 millioner kroner mer. Det betyr i alt rundt 34 millioner kroner å dra med seg av underskudd fra i fjor. Hvorfor kan man lese om i dagens avis. Ifølge bydelsdirektøren kom aldri internfakturaer av 2007, på til sammen rundt 10 millioner kroner, fra Sykehjemsetaten til Nordre Aker, frem til bydelen.

nn BU-leder Egil Ihlen (H) var tidligere underrettet om "saken", og beklaget til Arbeidsutvalget at ikke de andre politikerne også var blitt informert tidligere enn nå i januar 2009. Bydelsdirektøren sier likevel at hun har informert om "saken" i tidligere liknende møter.

Fra protokollen fra Arbeidsutvalget nå i januar, kan man lese:

"Arbeidsutvalget uttrykte irritasjon og bekymring over at informasjonen om faktura fra Sykehjemsetaten ikke var fanget opp politisk tidligere. BU-leder beklaget informasjonsglippen og det vil bli etablert bedre rutiner for rapportering."

nn Avisen kan godt forstå møtedeltakernes reaksjon. Et underskudd på 24 millioner er vel mye mer enn nok å dra med seg videre i 2009. 10 millioner mer betyr som bydelsdirektøren sier, blant annet enda strengere tildelingskriterier for sykehjemsplass. Det er bekymringsverdig, når vi vet hvor stort behovet for slike plasser er. Tildelingskriteriene var strenge allerede før dette.

nn Likevel, bydelen søker løsninger, og det skal den ha ros for. Som bydelsdirektør Taasen uttaler i dagens avis har Bydel Nordre Aker nå fremmet forslag sentralt om finansiering av 35 "Omsorg +"-plasser for Nordre Akers eldste. Det er plasser som skal begrense bruken av de dyre sykehjemsplassene, som er den største årsaken til at bydelen gikk så mange millioner i underskudd i fjor, også før de siste 10 millionene ble lagt på toppen. La oss håpe at søknaden blir innvilget. Og hvis underskuddet i tillegg kan dekkes inn over to år i stedet for ett, ser det muligens litt lysere ut for økonomien til Nordre Aker. I tillegg er det utvilsomt betryggende at bydelsdirektøren også forteller at rutinene er endret, slik at liknende millionunderskudds-"bomber" lenge etter at neste års budsjett er vedtatt, ikke lenger skal skje.

Det er bekymrings- verdig, når vi vet hvor stort behovet er for sykehjemsplasser

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse