Om adkomstvei

Ad Tor Løkens innlegg "NIMBY-syken herjer på Korsvollbråten" den 27.09.07 om adkomstvei til Andromeda barnehage på Korsvoll. Som naboer til Andromeda...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ad Tor Løkens innlegg "NIMBY-syken herjer på Korsvollbråten" den 27.09.07 om adkomstvei til Andromeda barnehage på Korsvoll.

Som naboer til Andromeda barnehage vil vi presisere at vi ikke har protestert verken mot opprettelsen eller plasseringen av barnehagen i Lybekkåsen slik Tor Løken påstår i sitt innlegg. Det er adkomstveien vi har protestert mot. Årsaken til det er at vi fryktet og nå har fått bekreftet hvor trafikkfarlig veien er for de rundt 150 skolebarna som benytter den.

Adkomsten til barnehagen er en smal vei uten fortau, anlagt og asfaltert av beboerne i Langåsveien 21, 23 og 25 B. I tillegg til alle skolebarna til fots og på sykkel, er det nå hver morgen et stort innrykk av foreldre i bil som skal avlevere sine barn i barnehagen. På en så smal vei uten fortau oppstår det lett trafikkfarlige situasjoner.

Vårt forslag til adkomstvei til barnehagen var fra Langmyrveien hvor kommunen har en ubebygget tomt. Langmyrveien er en bredere vei med fortau og ville etter vår vurdering være en langt mer trafikksikker løsning for både små og store.

Kari og Ulf Slungaard

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse