ANNONSE
Annonse

Ønsker økt respekt for vern og fredning

Catrine Fladsrud Vold, styremedlem i Oslo Venstre, og furutreet som ble felt på en tomt på Kjelsås. Igangsettingstillatelsen for bygging av nye boliger ble gitt under forutsetning av at treet ble vernet. Likevel valgte utbygger å felle det. Foto: Privat

DEBATT: De siste månedene har vi sett flere lokale saker som viser at det er nødvendig å gjøre noe med dagens regelverk om fredede og vernede bygninger og vegetasjon.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.06.2018 kl 08:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I Aftenposten 6. mars kunne det leses om tomta i Midtoddveien på Kjelsås, der en utbygger har tillatelse sette opp to nye hus på en tomt hvor det tidligere sto ett. I igangsettingstillatelsen var kravet at «furutreet ikke skulle berøres». Etter at treet blir felt, får utbyggeren plass til hus nummer tre på tomten.

LES BAKGRUNN: Stoppordre fra Plan- og bygningsetaten etter at gammel furu likevel ble felt i Midtoddveien

Rett over påske, kom folk på Vålerenga hjem etter påskeferie og kunne konstatere at nok et vernet hus var revet. Byggherre hadde tillatelse til rehabilitering og påbygg, men valgte likevel å rive. Resultatet blir kanskje at det nå kan settes opp større hus slik at utbygger tjener mere penger.

I følge Plan- og bygningsetaten finnes det pr. i dag ca. 20 saker hvor det i ulik grad er foretatt ulovlig hogst, og årlig foreligger det ca. 400 ulovlighetssaker. Venstre har spurt om Plan- og bygningsetatens tilsynsarbeid er godt nok til å oppdage alle tilfellene av ulovligheter i Oslos byggesone. Også Byantikvaren har etterlyst strengere retningslinjer og forskrifter.

Venstre mener at det er viktig å ta vare på vår felles kulturarv og natur. Når lokale myndigheter har konkludert med at en bygning eller vegetasjon er verneverdig, er det tatt på en faglig og kulturhistorisk bakgrunn. Det er viktig for lokalmiljøet og historien vår at dette respekteres. For å gjøre det lettere å ta vare på fredede hus, må man øke tilskuddet til eiere av slike hus og bygninger slik at man får hjelp til å ta vare på vår felles kulturarv.

Noe av det vi i Oslo Venstre vil jobbe for, er at det skal kunne utstedes større bøter når verneverdige bygninger, trær eller annet blir ødelagt eller revet. Det går imot folks allminnelige rettsoppfattelse at de involverte tjener penger på å bevisst bryte loven.

Vi må også sørge for at rivning av fredede og bevaringsregulerte bygninger ikke gir rom for økt utnyttelse av tomter eller dispensasjoner fra planen som følge av endrede forutsetninger.

Det er ikke alle som ønsker å sladre på naboene sine når navnet på varsler blir stående i sakspapirene. Det er en mulighet i dag for å varsle Plan- og bygningsetaten anonymt dersom man mistenker ulovligheter, men det kan virke som om ikke alle i Plan- og bygg er klar over det. Uansett hvordan innsigelser og bekymringsmeldinger kommer inn, må Plan- og bygningsetaten ha plikt til å sjekke ut bekymringsmeldinger. De kan ikke overlate kontrollen til utbygger selv.

Venstre mener at det aldri skal lønne seg å rive vernede bygg og trær ulovlig, og ønsker derfor at det skal igangsettes et arbeid med å gjennomgå regler som gir kommunale og statlige etater samt politi og påtalemyndigheter sanksjonsmuligheter når utbyggere og privatpersoner bevisst trosser lovlige vedtak. Hjemlene må være tydelige nok og de må strammes inn hvis det er behov for det. Vi må sørge for at etatene tar disse hjemlene i bruk mot useriøse utbyggere. Dagens regelverk fungerer åpenbart ikke godt nok.

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

LES OGSÅ:

Skal innbyggerne bli inkludert i utviklingen av Nydalen?

Full seier etter to års intens kamp for småhusområdet

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse