Oslo trenger omsorgsboliger!

 

Oslo mangler døgnbemannede boliger, såkalt omsorgsboliger. De andre kommunene har bygget opp et slikt tilbud, det har ikke Oslo gjort. I realiteten ma...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.10.2008 kl 10:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo mangler døgnbemannede boliger, såkalt omsorgsboliger. De andre kommunene har bygget opp et slikt tilbud, det har ikke Oslo gjort. I realiteten mangler vi et trinn i omsorgstrappa.

Det er selvfølgelig en forklaring på dette og det er samme problem som med barnehager. Oslo har ikke avsatt tomter til formålet. Gjennom mange år har kommunen både solgt offentlige tomter, og latt vær å kjøpe private tomter for å dekke offentlige behov. Når Stortinget har vedtatt spesielle tiltak for å få en giv på området, først på omsorgsboliger så på barnehager, har Oslo starte med å leite etter tomter. Den prosessen tar lang tid, og Oslo får ikke utnyttet de statlige ordningene.

Oslo by har hatt en veldig vekst, og på tross av at den rød/grønne regjeringa prøver å finne gode tiltak for å dempe veksten, vil det sannsynligvis fortsette. Ingen partier har noe veldig god oppskrift for å hindre det. Da må vi stikke fingeren i jorda og sette av areal til offentlige formål.

Eldrerådet har pekt på at Berg gård kan inneholde omsorgsboliger og det er et godt forslag. Det trengs omsorgsboliger i alle deler av Oslo slik at folk ikke må flytte for langt bort fra sitt nærmiljø.

Mangelen på omsorgsboliger, gjør at vi får lite sirkulasjon på korttidsplasser, avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser. De brukes av folk som burde ha vært i omsorgsbolig. Dette forplanter seg til hjemmesykepleien og sykehusene brukes i stede for rehabiliteringsplasser. De eldre og deres pårørende blir usikre på om de får den hjelpen de trenger når de trenger den og det er heller ikke bra. Det kan i seg selv gi medisinske diagnoser etter hvert.

Brukerfokus og myndiggjorte brukere er et bra prinsipp. Byrådet framholder økt konkurranse og bestiller/utfører modell som et svar på dette. I praksis viser det seg at denne tilrettelegging for konkurranse fører til en byråkratisering av omsorgen. Brukerne får ikke bestemme hva de vil ha gjort, men bare hvilken leverandør de skal bruke. Bydelene må inn med dyr juridisk og administrativ kompetanse. Det må lages vedtak ned på 10 minutter om hva som skal utføres. Dette fylles ut skjemaer og registreres intime detaljer. Alt dette byråkratiet tar ressurser fra brukerne.

I stede for å løse det virkelige problemet, legger byrådet de ansattes pensjonsrettigheter i potten og privatiserer. Gi heller de ansatte ansvar og mulighet, det er det som skal til for å rekruttere og holde på kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

Hanne Lyssand

Nordre Aker SV

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse