Kommentar: Oslopakke 3 – en seier for innbyggerne i Oslo

Kristin Vinje fra Korsvoll representerer Høyre på Stortinget. FOTO: PRIVAT

– I politikken må man gi og ta for å få på plass gode løsninger, og økte bomtakster med rushtidstillegg har vært nødvendig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.06.2016 kl 09:12

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslopakke 3 er først og fremst en seier for innbyggerne i Oslo og for fornuften i politikken.

Det har lenge hersket tvil om det i det hele tatt var mulig å få på plass en revidert avtale mellom politikerne i Oslo og Akershus, særlig etter sterke uttalelser fra det røde byrådet om at de verken kan tolerere «en meter ny vei», eller «en meter ny asfalt».

Det kan de tydeligvis likevel, for nå blir E18 realisert i vest, med totalt sett flere filer enn i dag. Det vil være tre pluss tre felt for vanlig trafikk, to felt for kollektivtrafikk samt en sammenhengende sykkelvei, heldigvis blir alt asfaltert!

Det blir nå god fremdrift på mange prosjekter i hele Oslo! Vi får på plass ny sentrumstunnel, nytt signalanlegg på t-banen, Røatunnel, Manglerudtunnel og lokk over E6 på Furuset.

Det blir tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen, mange flere sykkelveier og rom for viktige byutviklingsprosjekter på Røa, Filipstad, Manglerud og på Furuset. Mot vest vil Fornebubanen endelig komme på plass, og ny E18 blir altså realisert.

LES OGSÅ: Lett for urbane hipstere, bosatt i sentrum og med fleksibel jobb, å stemple andres bilbruk som unødvendig og miljøfiendtlig

Oslo Høyre har vært opptatt av å få på plass en balansert avtale som tar hensyn til en sterk befolkningsvekst, der målet er å få flere reisende over på kollektivtrafikk uten å sette en stopper for veiutbyggingen inn til byen. Under det forrige byrådet ble kollektivtilbudet bygget kraftig ut, og biltrafikken gjennom bomringen ble redusert med syv prosent til tross for sterk befolkningsvekst.

Da vi fikk ny regjering i 2013 opplevde vi å få en regjering med ambisjoner for de store byene, og et hjerte for Oslo. Med Høyre i regjering vil nå staten ta halvparten av regningen for store kollektivprosjekter, selv om dette egentlig er et lokalt ansvar. Det betyr mye for Oslo!

Selv om bompengene øker har Oslo Høyre sørget for at bompengene blir betydelig lavere enn det som tidligere har vært omtalt. I politikken må man gi og ta for å få på plass gode løsninger, og økte bomtakster med rushtidstillegg har vært nødvendig for å få til en god og helhetlig avtale, som også byrådspartiene står bak.

I avtalen ligger det at grunntaksten for bensinbiler øker til 43 kroner. Det blir også rushtidstillegg og tillegg for dieselbiler slik at høyeste passeringstakst i bomringen i rushtiden blir 58 kroner.

Oslopakke 3 er gode nyheter for innbyggerne i Oslo. I en by med sterk vekst er det viktig å legge til rette for gode transportårer og god byplanlegging så folk slipper å stå i kø, får tilgang til gode boliger og kan reise fritt rundt med gode kollektivruter i hele byen. Det er akkurat det Oslopakke 3 handler om.

Kristin Vinje (H)
Stortingspolitiker

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse