På høy tid med stemmerett for 16-åringer

Ungdom mener mye, og mange mener mye om ungdom. Når ungdom engasjerer seg blir det ofte avfeid som opprørstrang, og når de ikke gjør det blir de besky...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2009 kl 15:40

Ungdom mener mye, og mange mener mye om ungdom. Når ungdom engasjerer seg blir det ofte avfeid som opprørstrang, og når de ikke gjør det blir de beskyldt for å være late og å ta ting for gitt. Det kan være vanskelig å engasjere seg når en kun møter motgang og ikke blir tatt på alvor – For ungdom blir ofte oversett når det skal fattes beslutninger i politikken. Stemmer kan ikke sankes hos ungdom, og dermed er det lett for politikere å prioritere andre velgergruppers interesser.

I dag må man være 18 år for å få stemme ved kommune- og fylkesvalg. Dessverre flytter veldig mange unge vekk fra hjemstedet etter videregående skole på grunn av jobb og studier, uten at de har fått mulighet til å delta i lokaldemokratiet. Siden kommune- og fylkesvalg bare holdes vært fjerde år fyller mange 21 år før de får stemme i en hjemkommune det kanskje er mange år siden de bodde i.

Landsstyret i Rødt mener det er på tide at 16-åringer får stemmerett ved lokalvalg i Norge. Stemmerett for 16-åringer vil føre til økt politisk engasjement blant ungdom, og bedre lokaldemokrati. Samtidig er det et krav til politikerne om å ta hensyn til meningene til en gruppe som ofte har blitt nedprioritert. På denne måten kommer stemmerett for 16-åringer til å styrke lokaldemokratiet der det halter i dag.

Regjeringa har åpnet for forsøksordninger i enkelte kommuner ved lokalvalget i 2011. Rødt mener at regjeringa skal gjøre ordninga gjeldende for alle kommuner i 2011. Dette vil være en viktig seier for utviklinga av lokaldemokratiet i Norge.

Frida Karina Rusnak

for arbeidsutvalget i Rødt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse