På høy tid med stemmerett for 16-åringer

Ungdom mener mye, og mange mener mye om ungdom. Når ungdom engasjerer seg blir det ofte avfeid som opprørstrang, og når de ikke gjør det blir de besky...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2009 kl 15:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ungdom mener mye, og mange mener mye om ungdom. Når ungdom engasjerer seg blir det ofte avfeid som opprørstrang, og når de ikke gjør det blir de beskyldt for å være late og å ta ting for gitt. Det kan være vanskelig å engasjere seg når en kun møter motgang og ikke blir tatt på alvor – For ungdom blir ofte oversett når det skal fattes beslutninger i politikken. Stemmer kan ikke sankes hos ungdom, og dermed er det lett for politikere å prioritere andre velgergruppers interesser.

I dag må man være 18 år for å få stemme ved kommune- og fylkesvalg. Dessverre flytter veldig mange unge vekk fra hjemstedet etter videregående skole på grunn av jobb og studier, uten at de har fått mulighet til å delta i lokaldemokratiet. Siden kommune- og fylkesvalg bare holdes vært fjerde år fyller mange 21 år før de får stemme i en hjemkommune det kanskje er mange år siden de bodde i.

Landsstyret i Rødt mener det er på tide at 16-åringer får stemmerett ved lokalvalg i Norge. Stemmerett for 16-åringer vil føre til økt politisk engasjement blant ungdom, og bedre lokaldemokrati. Samtidig er det et krav til politikerne om å ta hensyn til meningene til en gruppe som ofte har blitt nedprioritert. På denne måten kommer stemmerett for 16-åringer til å styrke lokaldemokratiet der det halter i dag.

Regjeringa har åpnet for forsøksordninger i enkelte kommuner ved lokalvalget i 2011. Rødt mener at regjeringa skal gjøre ordninga gjeldende for alle kommuner i 2011. Dette vil være en viktig seier for utviklinga av lokaldemokratiet i Norge.

Frida Karina Rusnak

for arbeidsutvalget i Rødt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse