Pengemangel i Nordre Aker

Bydel Nordre Aker står ovenfor store økonomiske utfordringer. Dette vil få konsekvenser for tilbudet til eldre, kultur, barnehage, SFO og fritidsklubb...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2008 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bydel Nordre Aker står ovenfor store økonomiske utfordringer. Dette vil få konsekvenser for tilbudet til eldre, kultur, barnehage, SFO og fritidsklubber. Disse tilbudene er bydelen ansvarlig for og kan samlet sett kalles offentlige velferdstilbud. Høyre ønsker å fokusere på årsaker til budsjettsprekken og trekker blant annet frem utskrivningspraksisen ved Ullevål sykehus som en medvirkende årsak. Arbeiderpartiet har skjønt at vi har mange eldre her i bydelen som lever lenger og har behov for gode offentlige velferdstilbud. Arbeiderpartiet ønsker sosiale løsninger som kan øke velferden i bydelen og har tidligere i år vært med på å foreslå mer penger til alle bydelene. Bydelspolitikerne har dermed vært bevisst sitt ansvar og har samlet seg om et felles brev til byrådet der vi ber om mer penger. Når ikke byrådslederen (H) tar ansvar for situasjonen og samtidig får støtte for sine handlinger fra Venstre og Fremskrittspartiet, har verken de eldre eller de unge noe godt offentlig velferdstilbud å vente seg her i Nordre Aker. Det er jo i realiteten dette vi betaler skatt for å få. Økt velferd utgjør en andel av det samfunnsøkonomiske overskuddet.

Høyre ønsker at markedsliberalismen skal råde over de viktigste velferdstilbudene og nedprioriterer i dag de offentlige tilbudene slik at private aktører lettere kan få slippe til og til slutt overta alle markedene. Arbeiderpartiet mener at disse aktørene gjør en god jobb, men de kan ikke overta markedet på bekostning av offentlig velferd. Markedskreftene virker sånn at de mest lønnsomme pasientene får den beste behandlingen og de minst lønnsomme får en minstestandard. Byrådets prioriteringer fører til at bydelsadministrasjonen må konsentrere seg om hvor de kan kutte uten å komme i konflikt med velferdslovgivningen og dette forringer dermed hele tjenestetilbudet i bydelen. Arbeiderpartiet fører en politikk der vi prioriterer økt velferd og økt lokal beslutningsmyndighet. Dette mener vi skal gi administrasjonen og innbyggere et større handlingsrom og mer fleksibilitet. Derfor sier Arbeiderpartiet at "alle skal med" og at dette bidrar til å øke det samfunnsøkonomiske overskuddet.

Knut Braaten

Nordre Aker Arbeiderparti

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse