Profesjonelle amatører

Det er mye å sette seg inn i ved store byggesaker, og dem er det mange av i bydel Nordre Aker om dagen. Alle naboer, og andre direkte berørte i område...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 12:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er mye å sette seg inn i ved store byggesaker, og dem er det mange av i bydel Nordre Aker om dagen. Alle naboer, og andre direkte berørte i områder med omreguleringer og byggeprosjekter, har en helt klar rett til å engasjere seg. Dette er imidlertidig ikke lett når en kommer såpass sent inn i prosessen, og mengden av bestemmelser og dokumenter man skal sette seg inn i, synes vanskelige og utilgjengelige. Store utbyggere sitter på ressurser og kompetanse om byråkratiet rundt byggesakene, mens menigmann har mye å lære og sette seg inn i på urimelig kort tid.

Planer og reguleringssaker har vært under behandling lenge før de kommer som informasjon i postkassene, og senere til behandling i til Byutviklingskomiteen. På disse tidspunktene er det i praksis ofte mulig å få gjort små endringer.

Nordre Aker Budstikke var på befaring i forbindelse med utbygging av Brekkeveien 8 og 19 i forrige uke, og møtte naboer og representanter fra organisasjoner med interesser i området. Plan- og bygningsetaten har ferdigbehandlet saken, bydelspolitikere ser ikke ut til å ha blitt hørt og naboenes frustrasjon er stor. Mange tog ser ut til å ha gått i denne byggesaken, men det et par ting å merke seg:

Tiltak og bygg som en ser bli oppført i strid med godkjent plan hva gjelder høyde, volum, utnyttelsesgrad, avstander, byggestil, materialvalg, farge og lignende, må innklages så tidlig som overhodet mulig til Plan- og bygningsetaten. Erfaring viser at bygg som allerede er fullført, sjelden blir pålagt revet eller forandret, selv om det avviker fra godkjent plan. Man kan kontakte Namsretten for å stoppe tiltaket i påvente av fagmyndighetens vurdering.

Ankeinstans i byggesaker man er uenig i, er Fylkesmannen, men der vurderes ikke selve saken, bare hvorvidt det er gjort formelle saksbehandlingsfeil. Klage til Fylkesmannen må derfor begrunnes med formelle feil.

Det viktigste for naboer i byggesaker er å komme tidlig inn i byggeprosessen, og informere bydelens politikere og gjerne oss i Nordre Aker Budstikke allerede når en tomt eller et bygg blir lagt ut for salg. Også velforeninger og interesseorganisasjoner må engasjere seg på et svært tidlig tidspunkt for å sikre naboer og egne interesser en viss reell medbestemmelse.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse