Kommentar: «Rasering av boligområdet på Nedre Grefsen er vandalisme»

Nedre Grefsen, sett fra Storokrysset. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– En slik fortetning vil etter vår mening ikke på noen måte føre til positive effekter som «grønn, trygg eller smart», tvert i mot.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.03.2016 kl 16:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I ny kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030: Grønn, trygg og smart» tillates det at småhusbebyggelsen på Nedre Grefsen kan rives og erstattes med høyhusbebyggelse som ledd i fortetning rundt trafikknutepunkter. Vedtaket er etter vår mening helt klart gjort på et sviktende beslutningsgrunnlag. Verken beboere, lokalpolitikere eller bydelsadministrasjon føler at medvirkningsprosessen har vært god nok.

Nordre Aker FrP har forståelse for at det legges til rette for boligutbygging i Oslo der dette kan skje på en skånsom og bærekraftig måte. Dette kan for eksempel skje gjennom en begrenset utvidelse av boligmasse på eksisterende eiendommer etter eiernes eget ønske så lenge dette holder seg innenfor Småhusplanens bestemmelser om arealutnyttelse mv. Spekulative oppkjøp av eiendommer i veletablerte boområder med tanke på sterk fortetning må unngås.

Se bildet større

Hans A. Kielland Aanesen representerer Fremskrittspartiet i bydelsutvalget i Nordre Aker. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vi har forståelse for at det kan skje en viss fortetning kloss inntil trafikknutepunkter i Oslo, så lenge dette ikke rammer tilstøtende bomiljøer uforholdsmessig.

Planene for fortetning på Nedre Grefsen er et meget godt eksempel på hvordan fortetning ikke må skje. Her legges det opp til å rasere et veletablert og velfungerende bomiljø.

Vi mener at fortetning og derav påfølgende forringelse av bomiljøer i Oslo ikke er svaret på behovet for flere boliger i Osloregionen. Utbygging kan skje etter et fingerspissprinsipp ut fra Oslo på attraktive tomtearealer ellers i Osloregionen, og da utenom dyrkbar jord. Her vil det i mange tilfelle kunne gjøres bruk av eksisterende infrastrukturer langs og ved trafikknutepunkter. Det vil kunne foretas utbygging av nødvendig infrastruktur (herunder effektive kommunikasjonsløsninger) langt rimeligere enn kostbar oppgradering i Oslo.

Utstrakt fortetning i Oslo, slik som planene er for Nedre Grefsen, vil etter vår mening resultere i en forringelse og rasering av veletablerte og velfungerende gode bomiljøer. Sammenlignet med mange andre storbyer har Oslo ikke mange grønne lunger. Den etablerte småhusbebyggelsen spiller en viktig rolle i så måte. Vi har også mange eksempler på at nye «boligghettoer» fører til utrygghet og kriminalitet. De er heller ikke familievennlige.

Nordre Aker har i den senere tiden bidratt med tomteareal for en storstilt fortetning med boliger rundt trafikknutepunkter på Storo og i Nydalen. Vi har som nevnt ikke sett for oss at planene også skulle omfatte en fortetning på Nedre Grefsen.

En slik fortetning vil etter vår mening ikke på noen måte føre til positive effekter som «grønn, trygg eller smart», tvert i mot.

Her er det er tale om total rasering av et veletablert og godt bomiljø med de problemer det vil medføre for de direkte berørte. Beboere i tilstøtende eksisterende bebyggelse vil også få føle uheldige konsekvenser av fortetningen bl.a. i form av økt trafikkbelastning i et allerede sterkt trafikkbelastet område.

Nordre Aker Frp vil på ovennevnte bakgrunn arbeide for at utbyggingsområdet i Nedre Grefsen tas ut av gjeldende regulering for fortetning i Kommuneplanen.

Hans A. Kielland Aanesen og Arne Østreng Nordre Aker FrP

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

LES HVA ANDRE LOKALPOLITIKERE HAR SKREVET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse