ANNONSE
Annonse

– Raymond Johansen bør beklage overfor Nordre Åsen

Ved og under Sinsenbrua, Muselunden og trikkestoppen er det flere romfolk som holder til. Nordre Åsen borettslag er nærmeste nabo. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

KOMMENTAR: Det skal være lov å be om hjelp, sier Arbeiderpartiet om tiggerne og romfolk. Ja, men beboerne i Nordre Åsen borettslag har også bedt om hjelp, er deres utstrakte hånd og rop om hjelp ubetydelig?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.06.2017 kl 10:08

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det var trist å lese i Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis forrige uke om beboerne i Nordre Åsen borettslag som ikke ser - eller får - noen løsning på situasjonen og problemstillinger med romfolk og tilreisende i nabolaget.

De er plaget av en tilgrising og forsøpling som ikke er noe boområder verdig. Fri- og skogsområder, barns lekeplasser og idrettsanlegg tilgrises med søppel og avføring fra tilreisende bostedsløse, romfolk.

Antallet tilreisende øker stadig og antall leire og forsøplede områder øker.

AP-Byrådet, de står totalt maktesløse tilbake. Det eneste de tilbyr innbyggerne ved Nordre Åsen er ekstra opprydding i etterkant og utplassering av flere toaletter og overnattingssenger. Som bare vil øke tilstrømmingen.

Byrådet er blottet for tiltak for å hjelpe disse innbyggerne og boområdene. Beboerne har rett og slett ikke fått noe som helst, annet enn mulig bedre opprydning i etterkant av forsøplingen. Det trengs betydelig tøffere virkemidler enn det.

Byrådet har stemt FrP ned når vi har foreslått forebyggende vakthold, de har stemt oss ned når vi har bedt om tiggerforbud og de står handlingslammet tilbake når vi foreslår at Oslo går i front for flere virkemidler for politet og overfor nasjonale myndigheter.

Bystyremedlem Tommy Skjervold (Frp) her på befaring i romleir ved Kringsjå, ved tidligere anledning. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE/SAGENE AVIS

Byrådet står rett og slett totalt maktesløse tilbake og utfordringen eskalerer. Byrådet er redd for å tråkke noen på tærne og bli anklagd for stigmatisering. Resultatet er en utrygg, skitten og mindre trivelig by.

Det skal være lov å be om hjelp sier Arbeiderpartiet om tiggerne og romfolk. Ja, men innbyggerne i nordre Åsen har bedt om forebyggende tiltak lenge, er deres utstrakte hånd og rop om hjelp ubetydelig?

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bør beklage overfor innbyggerne i Nordre Åsen borettslag, og innrømme at han ikke har et eneste verktøy i verktøykassen han ønsker å bruke for å hjelpe dem til en varig løsning.

Nå står sommeren igjen for tur og jeg gruer meg til å se og lese om forsøplingen i dette området, som bare vil tilta. Stadige flere områder i Oslo rammes, antall tilreisende tiggere øker og dette er bare starten med en slik naiv politisk holdning.

Tommy Skjervold, bystyremedlem, Fremskrittspartiet

LES OGSÅ: Fnyser av Byrådets romfolkplan

LES OGSÅ: Hvordan tror du det er å bo rett ved en romleir?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse