Regjeringen sier nei takk – vil ikke forsøke karakterer i osloskolen

Elevene på Kjelsås skal ikke få være med på et forsøk med karakterer i 7. klasse — et forsøk både skolen, elevene og foreldrene hadde gledet s...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.05.2009 kl 09:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Elevene på Kjelsås skal ikke få være med på et forsøk med karakterer i 7. klasse

— et forsøk både skolen, elevene og foreldrene hadde gledet seg til. Det er fordi Oslo kommune fikk avslag på sin søknad til Utdanningsdirektoratet om å innføre en prøveordning med karakterer i matematikk og samfunnsfag for skolens 7. klassinger.

Vi vet at mange elever ikke får god nok informasjon om hvor de står i forhold til målene i lærerplanverket, og mange elever møter ungdomsskolen med et urealistisk bilde av egen kompetanse. Vi vet at det er stor avstand mellom norske elevers oppfatning av egne faglige ferdigheter og den faktiske situasjonen.

Hensikten med prøveprosjektet var å frembringe mer kunnskap om hvorvidt karakterer på siste trinn i barneskolen kan bidra til å styrke den faglige tilbakemeldingen og oppfølging av elevene. Elevene vil da få et mer realistisk bilde av eget ståsted ved overgangen til ungdomstrinnet.

Men, det blir det ikke noe av i denne omgang. Utdanningsdirektoratet har sagt nei til en forsøksordning

— i tråd med det som er regjeringens politikk på området; at karakterer er vi imot

— ferdig med det. Arbeiderpartiet og regjeringen setter dermed ideologiske kjepphester foran hensynet til elever, skoler og lærere.

Fra Høyres side er vi overrasket over at regjeringen ikke en gang vil gi Oslo muligheten til å gjennomføre et forsøk som kan gi verdifull informasjon til arbeidet med å styrke den faglige kvaliteten i norsk skole.

Osloskolen kan vise til svært gode resultater over flere år, takket være systematisk kartlegging og evaluering samt målrettet satsning på lesing, skriving og regning.

Det er selsomt å konstatere at Arbeiderpartiet og regjeringen sier nei til et godt forankret initiativ fra Oslos side. Det må være ideologi og venstresidens klassiske motstand mot karakterer som nok en gang slår til

— når Utdanningsdirektoretat som fagorgan er nødt til å si nei til et godt faglig forankret forsøk.

Elever, lærere og foreldre skal vite at dersom Høyre kommer i regjeringsposisjon etter høstens valg blir det andre boller. Da vil vi forsvare karakterenes rolle i skolen, vi vil stille strengere krav til orden og oppførsel og vi vil sikre skolene mulighet for å bortvise elever som forstyrrer undervisningen.

Vi har heller ikke tenkt å la ideologiske tvangstrøyer styre utdanningspolitikken, men la alle gode initiativ lokalt, regionalt og nasjonalt, som kan bidra til å styrke norsk skole,

— få blomstre. Slik blir vi bedre, høster erfaring og bygger kunnskap.

Kristin Vinje

Fraksjonsleder (H) Kultur- og utdanningskomiteen

i Oslo bystyre og stortingskandidat (6. plass) for Høyre fra Oslo

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse