ANNONSE
Annonse

«Ressursfordelingsmodellen er god politikk for Oslo»

Emil Mogstad. Foto: KARL A. KJELSTRUP / PRIVAT

DEBATT: Skal man fordele penger så er det helt avgjørende at man bruker formler og ikke skjønn. Dette handler om forutsigbarhet og etterprøvbarhet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.05.2018 kl 12:20

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Leder i Nordre Aker Venstre, Ingeborg Briseid Kraft, skrev på onsdag at man «ikke kan se situasjonen for den enkelte skole gjennom en modell». Det er nok riktig, men skal man fordele penger så er det helt avgjørende at man bruker formler og ikke skjønn. Dette handler om forutsigbarhet og etterprøvbarhet.

De kuttene som enkelte skoler i Nordre Aker opplever skyldes i stor grad endringer i elevtallet. Dette har skolene vært forberedt på og har vært praksis i mange år. Det stammer fra stykkprisfinansieringen som Venstre selv var med på å innføre. Dette og noen andre faktorer utgjør fortsatt 93% av grunnlaget for skolefinansieringen.

De resterende 7% har det rødgrønne byrådet tatt ut og fordelt om etter sosiodemografiske forhold. Modellen er utviklet av Deloitte, og det ble klart allerede i fjor sommer at denne ville bli anvendt på skolene i Oslo. Skolene har hatt mulighet til å forberede seg.

Nordre Aker har mange elever som vi vet er, og vil bli, blant Norges aller flinkeste og mest ambisiøse. Det er bra. Bydelen har også elever som ligger bak, og de må vi ta vare på. Derfor har byrådet bevilget 1,8 milliarder kroner mer til Osloskolen, som har sørget for at skolene i Nordre Aker i dag får mer per elev enn de gjorde i 2015 da Høyre styrte. Det siste års justeringer er kommet fordi byrådet ønsker å sikre elever med størst behov for hjelp mer ressurser.

Etter 18 år med Høyre i førersetet er Oslo en mer delt by enn på veldig lenge. På Tøyen blir barn i tidlig tenårene rekruttert til narkotikalanging. På Vestli og i Søndre Nordstrand har det vært skyteepisoder med ungdom involvert. Dette er episoder andre bydeler, som vår egen, er mer skånet for. Det handler om klasseskille og trygge oppvekstmiljøer, og da er skolen det åpenbare stedet å legge inn en ekstra innsats for å bremse utviklingen.

Det som på kort sikt kan virke ugunstig for Nordre Aker er god og nødvendig politikk for Oslo. En samlet by der alle har reelt like muligheter vil gagne oss alle.

Emil Mogstad
Leder Nordre Aker Arbeiderparti

LES ALLE INNLEGGENE I DENNE DEBATTEN:

May-Brith Døssland (V): «Selv om en skole ligger på vestkanten, så betyr ikke det at skolen ikke har utfordringer»

Inga Marte Thorkildsen (SV): «Byrådet budsjetterer ikke i et øst og vest-skille»

May-Brith Døssland (V): «En ny lærerstilling veier ikke opp for nedskjæringen byrådet har gjort»

Therese Ustvedt, Abdullah Alsabeehg (Ap): «Finansiering av Kringsjå skole handler ikke om øst eller vest»

Ingeborg Briseid Kraft (V): «Det er ikke tvil om at skolefinansieringen handler om et øst og vest-skille»

DELTA I DEBATTEN! Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse