Retten til å dø!

Christine Evjen fra Tåsen. FOTO: GRØNN UNGDOM

KOMMENTAR: – Over halvparten av Norges befolkning er positive til aktiv dødshjelp.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2018 kl 11:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Flere uhelbredelig syke nordmenn har reist til utlandet for å få aktiv dødshjelp. Denne helga gikk Grønn Ungdoms landsmøte inn for å utrede legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord i Norge.

Over halvparten av befolkningen er positive til aktiv dødshjelp. Når vi vet at en stor andel av befolkningen er for aktiv dødshjelp, og at vi ikke kan stoppe nordmenn fra å benytte seg av tilbudet i utlandet, er det et politisk ansvar å utrede mulighetene for å tillate dette i Norge.

Grønn Ungdoms vedtak om å utrede aktiv dødshjelp betyr ikke at vi er skråsikre på at det er riktig å legalisere dette.

Vi mener at debatten om aktiv dødshjelp i Norge må være mest mulig kunnskapsbasert. I dag finnes det lite eller ingen forskning på de samfunnsmessige konsekvensene av å tillate aktiv dødshjelp, for eksempel utilbørlig press på eldre og syke.

En utredning må nødvendigvis balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene.

Dersom aktiv dødshjelp skulle bli legalisert i Norge, ville det vært i strengt regulerte former.

En utredning vil gi oss et godt grunnlag for å diskutere saken innenfor norske rammer, og gi oss mer kunnskap om hvordan vi kan sikre flest mulig mennesker en verdig slutt på livet.

Leder i Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen
Tåsen


LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse