Hadia Tajik: Satser på studenter

De neste årene vil det blir flere studenter i Norge. Både fordi de demografiske utviklingene tilsier at ungdomskullene blir større, men også fordi en ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.03.2010 kl 13:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
De neste årene vil det blir flere studenter i Norge. Både fordi de demografiske utviklingene tilsier at ungdomskullene blir større, men også fordi en større andel av befolkningen tar høyere utdanning. Det betyr at vi kan utvikle oss som kunnskapsnasjon og fylle samfunnets behov for økt kompetanse. Det betyr også flere muligheter for kunnskapsutvikling og verdiskaping lokalt, ved at de enkelte høyskolene og utdanningsinstitusjonene gjør seg attraktive for nye studenter.

Men vesentlig flere studenter fører også med seg visse utfordringer. Universitets- og høyskolesektoren må settes i stand til å møte disse nesten 33.000 ekstra studenter de neste fire årene.

Allerede er 6500 flere studieplasser opprettet siden 2008, og enda flere vil komme. Men det er ikke nok. Studentene må få forskningsbasert undervisning som er relevant og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn. Da må grunnbevilgningene til sektoren fortsette å være gode. Det vil vi prioritere.

Studentvelferden en viktig del av studenttilværelsen. Rimelige studentboliger er en av de viktigste faktorene for studenters økonomi. I forrige periode overoppfylte vi på dette området. Målet er å bygge minst 1000 i året også denne perioden.

Mens studiestøtten sto uforandret perioden før, har det vårt flertall prisjustert studiestøtten hvert år, og dermed opprettholdt studentenes kjøpekraft. Det skal fortsette. Vi vil også bedre studiestøtten for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn, slik at det blir lettere å fokusere på studiene.

Hadia Tajik

Arbeiderpartiet

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse