«Selv om en skole ligger på vestkanten, så betyr ikke det at skolen ikke har utfordringer»

Kringsjå skole i Bydel Nordre Aker. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

KOMMENTAR: – Skolen har mange minoritetsspråklige elever fra hele verden, og mange med foreldre som ikke snakker ikke norsk. Byrådets kutt i driftsrammen ved skolen kan få dramatiske konsekvenser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2018 kl 11:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grunnskolene i Nordre Aker får mindre penger fordi byrådet har laget en ny omfordelingsmodell. Dette går veldig hardt utover skolen jeg jobber ved, Kringsjå skole.

Derfor vil jeg si fra, selv om noen kanskje vil kalle meg inhabil. Som lokalpolitiker engasjerer jeg meg i mye, og det må være lov å engasjere seg sterkt i en skole jeg kjenner godt?

Kringsjå skole har mange minoritetsspråklige elever fra hele verden, fordi vi har barn fra Kringsjå studentby. De fleste av disse foreldrene snakker ikke norsk, eller veldig lite norsk, noe som gjør at det ofte er vanskelig for disse elevene å få hjelp til lekser hjemme.

Foreldrene jobber med å ta en høyere utdannelse, og de fleste av dem skal tilbake til sitt hjemland etter utdannelsen. Derfor er erfaringen at de ikke prioriterer å lære seg norsk. Studentbarna trenger derfor ofte en tettere oppfølging på skolen, for at de skal henge med både faglig og sosialt

Derfor er det svært uheldig at den nye omfordelingsmodellen fjerner mobilitet som et tildelingskriterium. Det betyr at skoler med gjennomtrekk av elever får mindre penger.

Dette rammer Kringsjå skole spesielt hardt, fordi vi som nevnt har mange elever fra Kringsjå studentby. Kringsjå skole vil få et kutt i sin driftsramme på 1,8 millioner kroner. Hvordan skal vi nå få gjennomført ekstra lærere fra byrådets lærersatsing? Dette er et løftebrudd fra byrådet.

Se bildet større

May-Brith Døssland, lærer ved Kringsjå skole og også lokalpolitiker for Venstre i Bydel Nordre Aker. FOTO: PRIVAT

Venstre har alltid vært for skjevfordeling, og dette har vært praktisert i Oslo siden vi hadde kunnskapsbyråden for 15 år siden. Jeg er enig i at det er solidarisk at skoler i øst, som har større utfordringer enn skoler i vest, må få en økt driftsramme. Men dette kan ikke skje på bekostning av skoler i vest som også har utfordringer. Dette har mitt parti, Venstre, tydelig formidlet til byrådet, og spesielt til daværende byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Venstre ga tydelig beskjed om at vi mente konsekvensene av den nye modellen var dårlig opplyst, og at vi ønsket mer tid på å behandle saken slik at vi kunne unngå store og utilsiktede konsekvenser for enkeltskoler. Det fikk vi ikke gjennomslag for.

Kringsjå skole trenger en driftsramme som er forsvarlig, nå er grensen nådd.

Vi trenger blant annet flere skoleassistenter som kan være med på å skape et godt skolemiljø for alle, men med en reduksjon på over 6% i driftsrammen, er jeg redd at det betyr
færre skoleassistenter.

Konsekvensene av en stor reduksjon i skolens driftsramme, kan bli dramatiske. Det kan gi dårligere elevresultater, mer arbeidspress og også dårligere arbeidsmiljø for lærerne, i tillegg til at man ikke har penger til skoleassistenter. Dette er en lite ønskelig situasjon, og derfor roper jeg et stort varsko, og be byrådet om å tenke gjennom omfordelingsmodellen, som trådte i kraft 1. januar 2018, en gang til

May-Brith Døssland
Lærer ved Kringsjå skole og representant for Venstre i bydelsutvalget Nordre Aker

LES OGSÅ: Så mye taper Nordre Aker-skolene på byrådets nye fordelingsmodell

Les skolebyrådens svar på May-Brith Døsslands innlegg – Inga Marte Thorkildsen (SV): «Byrådet budsjetterer ikke i et øst og vest-skille»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse