Selvangivelsen: Alle trenger ikke levere

 

Tiden for innlevering av selvangivelsen nærmer seg. Alle trenger imidlertid ikke alle levere. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer eller...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tiden for innlevering av selvangivelsen nærmer seg. Alle trenger imidlertid ikke alle levere. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer eller tilføyelser i den mottatte selvangivelsen, har faktisk leveringsfritak. Rundt 1,7 millioner skattytere benyttet seg av denne ordningen det første året. I år forventer vi at det blir enda flere.

Selv om du kanskje ikke trenger å levere, er det veldig viktig at alle går nøye gjennom selvangivelsen og sjekker at tallene er korrekte. Skatteetaten vet ikke alt! Dessuten kan både vi og de som gir opplysningene til oss, f.eks. banker, arbeidsgivere, og forsikringsselskap gjøre feil. Vi oppfordrer derfor alle om å kontrollere selvangivelsen nøye. Sjekk at du har fått med alle fradragene du har krav på, og at alle inntekter er registrert. Selvangivelsen er fortsatt skattyters hele og fulle ansvar, og du kan fremdeles ilegges tilleggsskatt dersom du ikke har korrigert feil, eller har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Økt sikkerhet - få skatteoppgjøret elektronisk. Er du lønnstaker eller pensjonist kan du fra og med i år velge om du vil ha skatteoppgjøret bare på nett. Dette gjør du på nettsiden skatteetaten.no. Da kan du også velge å få neste års selvangivelse elektronisk. På den måten forsikrer du deg mot at selvangivelsen kommer på avveie, samtidig som du er med på å beskytte miljøet. I år går det ca. 165 000 kilo papir ut til norske husstandene med selvangivelser og rettledninger. Så her er det mye å hente!

PIN kodene kom i desember. For å lese selvangivelsen på Internett og levere elektronisk, trenger man PIN-koder for å logge seg på. Nytt i år er at vi av sikkerhetsmessige årsaker sendte ut PIN-kodene i eget brev i desember i fjor. De står ikke på selvangivelsen som tidligere. Nye PIN-koder kan bestilles på skatteetaten.no/pin eller ved å sende en sms.

De som må gjøre endringer og tilføyelser i selvangivelsen som de har fått tilsendt, må altså fortsatt levere selvangivelsen innen 30. april. Dette kan gjøres raskt og enkelt på Internett; adresse: www.skatteetaten.no Jeg vil anbefale denne leveringsmåten ved endringer.

Lykke til med selvangivelsen for inntektsåret 2008!

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Regiondirektør

Skatt øst

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse