ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Setter livet til tusenvis av mennesker på vent»

– En blokk midt i et småhusområde er ødeleggende på alle måter, for dem som ender opp som naboer til den nye bebyggelsen, skriver Tom Teitrem. Illustrasjonsfoto fra Engveien på Nedre Grefsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Nordre Aker har som bydel definitivt tatt sin del av veksten i Oslo. Tom Teitrem skriver om konsekvenser av fortettingsplanene, for beboere på Grefsen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.05.2016 kl 18:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For et par uker siden ble beboere på Grefsen smertelig klar over at det man trodde var et veletablert, hyggelig og ikke minst tradisjonsrikt boligområde, nå skal saneres til fordel for en 10-dobling av antall boenheter.

Småhusplanen vedtatt for kun få år siden, der man skulle bevare boligområder bestående av eneboliger, flerbruksboliger og rekkehus, er ikke lenger verdt papiret den er skrevet på for 250 huseiere, eller ca. 1000 beboere på nedre Grefsen. Politikere i Bystyret snakker varmt om at fortettingen ikke skal skje, uten en helhetlig plan for området. 250 boliger skal bli til 2500, i tillegg skal det bygges næringsarealer på størrelse med Storo senteret – alt etter en, ifølge politikerne, helhetlig plan.

Da blir spørsmålet; hvordan skal politikerne kunne legge en helhetlig plan for nedre Grefsen? Dette området består ikke av gamle spikerverk eller sliten og avleggs industribebyggelse, der politikere i samarbeid med noen få grunneiere (ofte Oslo Kommune selv), kan legge til rette for helhetlige utbyggingsplaner. Dette området består av 250 selvstendige grunneiere, som ingen kan legge en helhetlig plan for, uten å ekspropriere hele området. Ekspropriering er ikke en del av planen, så vidt vi kjenner til.

I praksis vil dette bli som følger; enkelte huseiere, som kanskje likevel skal flytte ut av bydelen, vil naturligvis selge til utbyggere, ettersom prisen på eiendommene blir en helt annen med en utnyttelsesgrad på 125% fremfor 24%, slik den har vært frem til nå. Når de første to til tre huseierne innenfor samme nabolag selger, har ballen begynt å rulle og ingen vil kunne stoppe ødeleggelsene av et helt boligstrøk. Da vil første høyblokk/lavblokk være på plass i løpet av få år.

Det er svært provoserende å lese innlegg fra politikere, som sier at man ikke må selge. En blokk midt i et småhusområde er ødeleggende på alle måter, for dem som ender opp som naboer til den nye bebyggelsen. Eiendomsprisen for inneklemte eneboliger mellom høyhus på fire, åtte eller 12 etasjer, vil gå dramatisk ned.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden: – Tomteeiere som ikke vil selge, kan si nei

I tillegg vil lys- og solforholdene endres betydelig og mange vil bli liggende i skyggen til enhver tid. Legg til at hver etasje i det nye nabobygget har x-antall balkonger, som alle ligger betydelig høyere enn eneboliger med uteplass/ terrasse på bakkeplan. Det privatlivet beboerne har investert masse tid og penger i å opparbeide, er umiddelbart borte for alltid. Grønne lunger sies det – hvem skal betale en utbygger 20-30 mill. for at to-tre tidligere boligtomter skal bli til grønne lunger?

LES OGSÅ: Aksjonsgruppens svar til MDG: – Et grønt parti for en grå by?

Bystyret tror tydeligvis at så lenge man bygger nær T-banestasjoner, så vil ikke folk trenge bil, og kun bevege seg rundt på sykkel og trikk/ T-bane. Dette er rimelig naivt. De aller fleste jobbene ligger ikke i Oslo sentrum, men i ulike områder i og utenfor Oslos randsone. Svært mange arbeidsplasser ligger steder der bil fortsatt er det klart enkleste alternativet, når tidsbruk legges inn som en parameter. Legg til fritidsaktiviteter for barn og ungdom og jeg tror de fleste vil være enige om at dette krever en bil eller to i husholdningen, for å få kabalen til å gå opp.

Trafikksituasjonen i Nydalen og Storo området er allerede sprengt og en 10-dobling av antallet beboere i dette området vil gjøre kaoset komplett, selv om så mange som 50%, mot formodning, skulle velge å sykle året rundt.

Nordre Aker har de siste 10 årene fortettet med 8-10.000 boenheter i områdene Nydalen, Storo, Sandaker og Sinsen. Gamle industriområder på Frysja står nå for tur. Nordre Aker har som bydel definitivt tatt sin del av veksten i Oslo. Samtidig finnes det store tomtearealer flere steder i Oslo, som raskt burde kunne omreguleres fra industri/ næring til boligformål. Gamle og utdaterte industri- og lagerbygg som tidligere huset produksjonsbedrifter, som av kostnadshensyn uansett flytter ut av sentrale områder. Det er her fokuset burde ligge, med tilhørende infrastrukturplaner.

I mellomtiden settes livene til 1000+ mennesker på vent og livskvaliteten reduseres vesentlig. Er det noen vits i å pusse opp badet eller bytte ut kjøkkenet, når boligen kanskje skal rives om få år? Da har vi ikke snakket om alle i områdene rundt, som påvirkes i større eller mindre grad.

Denne planen må stoppes og den må stoppes raskt!

Tom Teitrem
Grefsenbeboer utenfor det aktuelle området

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse