Side ved side?

nn I februar dukket det opp fem små brakkehus i skogholtet ved siden av miljøstasjonen på Engebråten. Samme måned ble saken tatt opp i bydelsutvalget ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2008 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
nn I februar dukket det opp fem små brakkehus i skogholtet ved siden av miljøstasjonen på Engebråten. Samme måned ble saken tatt opp i bydelsutvalget (BU) av Lillo-beboer Bent Gether-Rønning (H). Ingen hadde hørt eller sett noe nabovarsel før "bosettingen", på høyden som på folkemunne kalles "utsikten", sto der. Bydelsledelsen var i det nevnte møtet raske med å feie saken til side, og ønsket ikke å kommentere den ytterligere. Det hele ble en noe underlig seanse for politikere og tilhørere som var til stede i salen, og det luktet av hemmelighetskremmeri.

nn Det viste seg at husene var en del av Oslo kommunes Flexbo-prosjekt, som har til hensikt å gi rusmisbrukere og hjemløse et sted å bo, skjermet for byens larm, mas og fristelser. Tomten var stilt til disposisjon av Bydel Nordre Aker, og bosettingen som bare skal stå i to år, trenger ikke byggetillatelse. Fra kommunens side var det ønske om diskresjon. Dersom prosjektets lokalisering ble avslørt, ville det kunne bli avbrutt, sa de. Men nyheten sprakk både i Østlandssendingen og Nordre Aker Budstikke.

nn Denne saken er et dilemma. For som prosjektlederen i kommunen, Svein Bue Berger, sier i dagens avis:

"Det er helt naturlig at folk protesterer. Typisk for et slikt prosjekt er at de fleste synes tiltaket er bra – det handler jo om å gi de svakeste i samfunnet en sjanse til å ordne opp i livet sitt. Men få ønsker slike sosiale tiltak i sitt eget nærmiljø." Flexbo skal gi et knippe vanskeligstilte en ny sjanse. For naboene føles det som om de har mistet sjansen til å bruke dette friområdet.

nn Vi har forståelse for at naboene engster seg. Riktignok kan Bue Berger i dagens avis avkrefte ryktene om at 20 personer skal bo i de fem husene. Vi synes prosjektet er et viktig tiltak for å få de som har havnet på skråplanet på riktig kjøl igjen. Samtidig er det underlig av kommunen å tro at en bosetting så tett opptil et boligområde og to skoler skulle kunne holdes hemmelig. Husene er per i dag godt synlige fra Kapellveien bak de bladløse trærne. Når prosjektet går som planlagt til tross for publisiteten, og husene blir stående i inntil to år før de flyttes til et permanent sted, håper vi naboene og de nye beboerne kan leve harmonisk side ved side.

Flexbo skal gi et knippe vanskelig-stilte en ny sjanse. For naboene føles det som om de har mistet sjansen til å bruke dette friområdet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse