Signalbygget – et uhyggelig signal!

Med jevne mellomrom signaliserer Avantor sitt forsett om å bygge et 77 m høyt tårn på Gullhaug torg i Nydalen. Ikke for ofte – antakelig for å slippe ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.12.2008 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Med jevne mellomrom signaliserer Avantor sitt forsett om å bygge et 77 m høyt tårn på Gullhaug torg i Nydalen. Ikke for ofte – antakelig for å slippe massive reaksjoner fra beboere i området.

Nå er planen igjen brakt på bane og med nye ord i et forsøk på å bedåre publikum – og politikere – og foregripe motstandernes argumentasjon. Et prestisjeprosjekt, med andre ord. Fra før kjenner vi til uttrykk som "signalbygg som identitetsskaper" og "urbant parkområdet".

Nå har ordsmia i Avantor lansert nye ordkonstruksjoner i sine markedsførings-fremstøt som f.eks. "en attraksjon som vil gjøre Nydalen til en destinasjon for hele Oslos befolkning" og "Avantor har en tankegang om at det viktigste vi gjør i utviklingen av et levende bydelssenter er å skape møteplasser og aktiviteter som innbyr til bruk" (Nordre Aker Budstikke, 20.11.08). Til hvilken bruk? Leilighet til én (styrtrik) småfamilie i hver av de 24 etasjene? Og dette gjør Avantor av ren nestekjærlighet og ikke for å tjene penger?

Hva er igjen når det foreslåtte bygningskomplekset stjeler 3800 kvadratmeter av torgarealet? "Til glede for publikum"?

Forstår jeg Bydel Nordre Aker rett er signalbygget "et tilbakesteg i planene" om funksjonene til Gullhaug torg.

For hvert nytt fremstøt fra Avantors side, må de regne med et "steg" tilbake til tidligere argumentasjon fra et bue-korps av motstandere. Eiendomsselskapet kan heller ikke se bort fra nye motargumenter ved et hvert nytt publikumsfrieri.

Dropp planen!

Nils R. Ringdal

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse